Dlužníci z Karlovarského kraje mohou využít Milostivé léto, které proběhne v zimě

14.10.2021
Roman Kořinek

Takzvané Milostivé léto potrvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. V této době mohou všichni, kdo dluží veřejnoprávním věřitelům svůj dluh smazat. Jedná se například o dluhy zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku, koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, poplatek za pobyt v nemocnici, zpozdné v knihovně, školné a další.

„Karlovarský kraj patří ke krajům s nejvyšším počtem obyvatel v exekuci. Nyní však mají lidé i v tomto regionu možnost vymazat své dluhy, a to pomocí tzv. Milostivého léta, jež přináší časově omezenou nabídku určenou lidem v exekuci či s dluhem vůči veřejnoprávním věřitelům,“ vysvětluje mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.

Podmínkami pro zastavení exekuce je nutné zaplatit celou jistinu, tedy původní dlužnou částku bez dalších úroků, úroků z prodlení či penále. Dále musí dlužník zaplatit 907,50 korun na náklady exekuce. „Tato možnost se týká pouze fyzických osob s dluhem u veřejnoprávních věřitelů, tedy státu, obce, kraje, příspěvkových organizací a dalších,“ doplňuje mluvčí.

Zastavení exekuce se naopak netýká vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný čin.

„Jedná se o jedinečnou příležitost, která může pomoci lidem, jež  jsou v exekuci kvůli neplacení poplatků vůči státním institucím. Pokud zaplatí ve vymezeném čase jistinu exekutorovi a náklady na zastavení exekuce, budou jim následně prominuty veškeré úroky, poplatky advokátům a penále. Milostivé léto přináší pomoc dlužníkům, kteří se tak mohou vymanit z dluhové pasti,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár (STAN).

V případě potřeby je možné se obrátit o pomoc na HELP linku Člověka v tísni na telefonním čísle: 770 600 800, případně na dluhové poradny v Karlovarském kraji.

Zdroj: vz

 


Témata:

Nepřehlédněte