Do prvních ročníků českobudějovické VŠTE nastoupila tisícovka studentů

24.9.2022
Jiří Bydžovský

Přibližně tisíc studentů prvního ročníku zahájilo akademický rok na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické . O studium usilovalo více zájemců, ale několik stovek jich neuspělo v přijímacím řízení.

„Jednoznačně se orientujeme na zvyšování kvality, prohlubování znalostí. Chceme, aby naši absolventi měli co nejlepší uplatnění, pracovali v oboru, který studují, rychle se adaptovali a přinášeli podnikům a institucím očekávaný efekt. A na to je musí škola dobře připravit,“ uvedl rektor Vojtěch Stehel.

VŠTE nabízí magisterské programy Strojírenství, Logistika, Pozemní stavby, Podniková ekonomika a Znalectví. Mezi bakalářskými jde o programy Strojírenství, Technologie a řízení dopravy, Pozemní stavby, Podniková ekonomika, Business analytik a Řízení lidských zdrojů. Škola má nyní přibližně 3500 studentů.

„Současné studijní programy s potřebným zaměřením pro region naplňují naše poslání. Proto je ani neplánujeme příliš rozšiřovat, spíše doplňovat. Je tu velký tlak na robotizaci, průmysl 4.0. To se významněji projeví už v příštím roce díky Národnímu plánu obnovy,“ uvedl rektor.

Na přelomu října a listopadu se na VŠTE uskuteční Týden přednášek, v němž v jednotlivých předmětech vystoupí odborníci z praxe. Podle rektora jde o další krok k propojování teoretické výuky s praxí. Studenti tím získají představu o tom, kde mohou svoji praxi absolvovat.

Zdroj:čtkNepřehlédněte