Domácí násilí není normální, děti se mají doma cítit bezpečně

23.11.2022
Roman Kořinek

Bezpečně doma – to je název nového projektu karlovarských policistů, který poukazuje na rizika domácího násilí a jeho následky. Podle policejní preventistky Lucie Machalové je jednou z hlavních priorit projektu řešení problému násilí v rodinách, ke kterému vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci dětí, „home office“, distanční výuce a oslabování sociálních vazeb vlivem protikoronavirových opatření mohlo v tomto období docházet.

Nejběžnějším úkazem je násilí mezi rodiči, jehož jsou děti bohužel často svědky. Určitá část rodičů však vykazuje známky násilí i vůči dětem. Děti pak vyrůstají v toxickém prostředí s domněnkou, že se jedná o běžný stav – tedy, že je toto jednání „normální“. Tento vzorec a problémy s tím spojené si pak s sebou nesou dál do života ať už v podobě agresorů, obětí či jako ti, kteří jsou násilím „poznamenaní“. Poznamenaní v tom slova smyslu, že si vytváří obrazce a hodnoty, které se v budoucnu mohou projevit jako problémy v chápání okolního světa, lidí v něm a sebe sama,“ vysvětluje preventistka.

Proto oddělení tisku a prevence vytvořilo projekt s názvem „Bezpečně doma“, který cílí na žáky prvního stupně základních škol a snaží se dětem nastínit, jak takové násilí může probíhat, jak ho poznat a především jak se proti němu bránit. Děti v rámci jedné vyučovací hodiny s preventistou pracují ve vytvořeném komiksovém pracovním sešitu, kde se setkávají s příběhem hocha, který domácí násilí zažil. Ten navíc děti provází celým pracovním sešitem a prostřednictvím plnění úkolů a vyplňování cvičení dětem předává své poznatky.

„Policejní preventista pracuje celou dobu s dětmi a předává jim i vzhledem ke své pracovní pozici své zkušenosti, které se s pracovním sešitem pojí. Na konci přednášky dostává každá třída navíc svůj „plakát první pomoci“, který si děti mohou umístit ve třídě na nástěnku a na kterém jsou uvedené základní rady, telefonní čísla a informace, co dělat v případě, když děti trápí, co se děje doma „za zavřenými dveřmi“. Dětem je vysvětlováno, že doma bychom se měli cítit bezpečně – měli bychom se sem uchylovat před náročným okolním světem. V opačném případě je potřeba o tom začít mluvit a situaci řešit co nejdříve,“ dodává Lucie Machalová s tím, že projekt „Bezpečně doma“, který je financovaný z rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality, byl doposud předveden již v desítkách škol v Karlovarském kraji a setkal se s úspěšným ohlasem. Přednášky proto budou ve školách probíhat i nadále po celý školní rok.

Zdroj: vz/pčrNepřehlédněte