Dospávací jednotka v mladoboleslavské nemocnici bude hotová do konce prázdnin

2.8.2022
Fefík

Mladoboleslavská nemocnice finišuje se stavbou takzvané dospávací jednotky, která přímo navazuje na centrální operační sály. Tím bude péče o pacienty po operacích v Klaudiánově nemocnici kvalitnější. Pacientům začne dospávací jednotka sloužit od září.

Díky dospávací jednotce dojde k minimalizaci vzniku pooperačních komplikací. Například při krvácení bude možné ihned revidovat operační ránu a tím eliminovat riziko zvýšených krevních ztrát.

Dospávací jednotka bude vybavena novou moderní zdravotnickou technikou, která ihned upozorní na případné pooperační komplikace. Zdravotnický personál bude neustále v bezprostředním kontaktu s operovanými pacienty. Významným způsobem se tak eliminuje riziko zhoršení stavu pacienta, ať už jde o ohrožení života, zdravotní komplikace s trvalými následky nebo případné prodloužení doby hospitalizace.

Zajímavost z Muzea Mladoboleslavska – potravinové lístky z 1. světové války

 

Zajímavostí je, že dospávací jednotka vzniká ve zcela novém prostoru v patře, který vznikl jako tunel spojující dvě budovy. Výhodou je, že se jedná o zcela samostatnou jednotku, kterou lze v případě potřeby izolovat od ostatního provozu nemocnice, čímž může vzniknout například samostatná infekční jednotka intenzivní péče s deseti lůžky. Takovou izolační jednotku v současné době Klaudiánova nemocnice nemá. V uplynulých letech se během covidové pandemie ukázala nutnost těchto intenzivních lůžek.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady projektu včetně vybavení jsou 55 milionů korun (z toho stavební práce představují 42,7 milionů korun).

Zdroj: Šárka Charousková, SM Mladá BoleslavNepřehlédněte