Dřív na chatu většinou vlakem a pěšky, dnes autem

6.10.2021
Andrea Cerqueirová

V rámci nedávné všenorské akce „Tramping a chatové osady v našem kraji“, o které Náš REGION již informoval, vystoupil též Václav Kratochvíl, který hovořil o chataření v Dobřichovicích.

Podle jeho slov jsou důležitým pramenem informací o Dobřichovicích „Dějiny Dobřichovic“ z pera faráře Josefa Hradce, které byly publikovány v roce 1931. „O chatách se nezmiňuje vůbec, ani jedním slovem, ačkoliv dosti podrobně popisuje všechny domy do roku 1931 postavené. Víme jen, že chaty u nás existovaly již před druhou světovou válkou a další chaty vznikaly zejména v 60. a 70. letech. Tehdy ale chataření bylo zcela jiné než dnes. Lidé na chatu jezdili z Prahy vlakem a k chatě došli pěšky. Dnes většina z nich přijíždí autem, často i dvěma auty a vznikají problémy s parkováním aut nebo s tím, že k některým chatám se nedá autem dojet,“ uvedl.

Chaty v Ústeckém kraji zdražily skoro o pětinu

„Existují fotografie zničených chat po povodních v letech 1941 a 1947, ale minimum informací, kolik jich bylo, jak byly opravovány nebo přestavovány. Chataření se rozvinulo ve 20. letech, jeden můj starý příbuzný si tehdy postavil dřevěnou chatu tam, kde je dnes jezero štěchovické přehrady, po několika letech chatu zboural a přesunul ji výše do svahu, kam vzdutí již nedosáhlo. Pamatuji se, že chatám se tehdy říkalo i „wekendy“ a chataři byli místními nazývání „lufťáci“,“ pokračoval Kratochvíl.

Tři skupiny chat

Chaty v Dobřichovicích rozdělil do tří skupin: chaty v lese na pravém břehu Berounky, chaty ležící mezi tratí a Berounkou v tzv. lokalitě „V Luhu“ a chaty se zahradami na vlastních pozemcích ležící u běžných širokých ulic v oblasti, kde stojí většinově rodinné domy, a jak na pravém, tak i na levém břehu. „Počet chat u nás ale postupně klesá, dříve jich bylo o mnoho více, před cca padesáti roky se tvrdilo, že máme u nás 500 chat. Já ale považuji tento počet za přehnaný. Podle informace, které lze získat z katastru nemovitostí, je v Dobřichovicích dnes 196 staveb evidovaných jako „stavby rodinné rekreace“,“ řekl.

Podnikání místo rekreace

S tím, že v mnoha chatách lidé dnes bydlí trvale – „většinou po jejich vylepšení, často přestavbě a napojení na vodovod a kanalizaci“, mohou tam dokonce i získat trvalý pobyt. Zmínil i určité problémy spojené s chatařením. „Pamatuji se na určité napětí mezi chataři a trvalými obyvateli před rokem 1989 typu, že Pražáci nám tady vykupují potraviny, že kvůli nim jsem nesehnal v pátek lahvové pivo apod. To dnes již neexistuje. Bohužel ale existují lidé, kteří využívají chatu nikoli pro rodinnou rekreaci, ale jako místo pro své podnikání, často neslučitelné s pojmem „rodinná rekreace“,“ uvedl mimo jiné.

Zdroj: vlastníNepřehlédněte