Drony létají nad mokřadem v Cholupicích. Špehují žáby?

23.10.2020
Fefík

Snímkování probíhá v rámci Studie srážkových a odtokových poměrů v oblasti Točné a Cholupic, kterou zpracovali pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a České zemědělské univerzity v rámci projektu podporovaného hl. m. Prahy RainPRAGUE a podílí se na něm společnost Arridere.

Revitalizace mokřadu vyplynula jako jedno z opatření navržených touto studií.

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová k tomu uvedla: „Mokřady i v době sucha zadrží dešťové srážky. Takový mokřad se nachází právě v Cholupicích. Na jeho území vede odvodňovací strouha, na které byly provedeny úpravy, díky kterým mokřad nezanikl a nyní představuje v době sucha zásobárnu vody. Meliorační zařízení (trubky) jsou vybudovány i v okolních polích a pro další revitalizaci je třeba zjistit jejich polohu.“

dron dolu
(Praha 12)

Údaje, získané z podkladů bývalé Zemědělské vodohospodářské správy i z projektové dokumentace o umístění a rozsahu podpovrchových melioračních zařízení, je třeba ověřit v terénu. Proto pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy nechali snímkovat terén z dronů, což je jedna z možností jak drenáže identifikovat.

„Na snímcích z dronů nebo historických leteckých snímků se přítomnost melioračních zařízení může ukázat podle různého projevu půdní vlhkosti a stavu vegetace nad nebo mimo drenážní rýhu. Tyto projevy bohužel nelze zachytit jednou kampaní, proto bude snímkování prováděno opakovaně,“ vysvětlil Petr Fučík z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Bobr uvízl v Malé říčce ve Stromovce, záchranná stanice musela zakročitNepřehlédněte