Dubá věnuje péči svým památkám. Stala se Historickým městem roku Libereckého kraje

3.2.2021
Fefík
Další fotky

„Město Dubá je nováček v soutěži, proto je pro nás příjemným překvapením rozsah péče o městskou památkovou zónu.  Nadprůměrný je lidský potenciál se zastoupením odborníků a samozřejmě také péče o památky i mimo zónu. To vše se projevuje také v komunikaci a spolupráci se soukromými vlastníky památek, kterým Dubá předala, jak avizovala, 100 procent z dotací programu,“ zhodnotila počiny Dubé komise.

Obnovou prošlo například Masarykovo náměstí, kde bývala dříve velká nevyužitá travnatá plocha. V současnosti je náměstí v centrální části vydlážděné a mohou se zde pořádat trhy nebo jiné kulturní akce. Dále byly přidány záhony trvalek, které zpříjemňují centrum Dubé.

Velmi podstatnou rekonstrukcí prošla bývalá sušárna chmele. „Obnovená sušárna chmele v Dubé se stala dokonce vítězem krajského kola soutěže Památka roku 2020,“ dodal člen komise Václav Němec. Tím postoupila do celostátního kola soutěže. Cena je udělována za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí, nicméně nemusí být kulturními památkami dle zákona.

Archeologicky cenná lokalita v samém srdci České Lípy se promění. Jak a za kolik?

V rámci Čech bývalo Dubsko jednou ze tří významných oblastí pěstování chmele – bylo zde přes 10 km² chmelnic. Od třicetileté války se pěstování chmele rozšiřovalo a kulminovalo koncem 19. století, kdy se v Dubé konaly chmelové trhy, sídlil puncovní úřad, který mimo jiné hlídal původnost zdejší odrůdy chmele „Dubský zeleňák“, a prosperita odvětví znamenala i všeobecný rozvoj města. V době největšího rozmachu pěstování chmele v oblasti bylo ve městě podobných sušáren šest, dnes zůstala jediná.

Dle dendrochronologických analýz byla sušárna chmele v Dubé postavena okolo roku 1868. Velmi zajímavý a neobvyklý je kruhový tvar věží a jejich kopulové zaklenutí s kruhovými komíny. V těchto věžích probíhalo sušení na kovových sítech – pravděpodobně pomocí přímého vytápění. Tento typ sušáren byl velmi rozšířený v Anglii (oasthouses).

Největší a v podstatě jedinou významnou stavební změnu prodělala sušárna v roce 1889, přístavbou celého nového objektu byla významně rozšířena severním směrem. V dalších letech již sušárna pouze měnila majitele. Někdy po roce 1923 se ale zřítila kopule severní válcové věže a byla nahrazena dřevěnou jehlanovitou konstrukcí.

Lávka pro cyklisty jako brána do města. Tak to vidí v České Lípě

Po znárodnění se sušárna stala majetkem Hospodářského družstva skladištního a výrobního v Dubé a poté Státního statku Dubá, který ji využíval jako výkrmnu brojlerů. Stavba byla postupně zbavována původních výplňových prvků a zařízení a podléhala utilitárním technicistním úpravám. Dřevěná střecha severní válcové věže se v 70. letech postupně zřítila a zároveň zničila sušící rošt nad prvním podlažím věže. Sušárna ještě další čtyři roky dále chátrala, než byl zpracován v SÚRPMO Praha projekt na statické zajištění unikátních sušících věží a na rekonstrukci severní kopule. Tento projekt se ale nepodařilo realizovat celý a byly pouze dozděny koruny zdí obou věží, jejich plášť byl zvenčí omítnut, bobrovkami byla pokryta římsa jižní věže a severní věž byla pouze provizorně přikryta lepenkou.

Postupem času bylo povětrnostními vlivy zdivo narušeno rozsáhlými kavernami a zděné štíty hrozily zřícením. V tomto stavu sušárnu získalo v 90. letech město Dubá. Byl vypracován projekt obnovy, ale finanční prostředky se stále nedostávaly. V roce 2013 se provedly alespoň terénní úpravy, které snížily terén v okolí sušárny na někdejší úroveň, někde až o tři čtvrtě metru. Rozsáhlejší stavební práce ale začaly až v roce 2017, kdy se díky dotacím z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a z Libereckého kraje začalo s odvodněním okolí sušárny. Následného roku se zajišťovala statika objektu. Pokračování rekonstrukce v roce 2019 bylo v podobě rozsáhlých oprav krovu, kompletní výměny střešní krytiny a obnovy komínů i párníku hranolové sušící věže. Architektonicky zajímavá, třívěžová silueta sušárny byla konečně obnovena roku 2020 zastřešením střední sušící věže zmíněnou jehlanovitou střechou s párníkem. Další stavební obnova už bude probíhat jen v interiérech.

Česká Lípa zahájila rekonstrukci divadla. Jak dlouho potrvá?

Teprve po realizaci těchto etap stavební obnovy bude objekt schopen bezpečného návštěvnického provozu. Už dnes je okolí sušárny upraveno jako parkový prostor, jehož součástí je tematická sochařská výzdoba i malá chmelnice, kde jsou postupně vysazovány řízky Dubského zeleňáku, který se dosud nachází v remízkách a u plotů zahrad. Výsledkem prací má být sezónní kulturní zařízení, které bude obsahovat stálou expozici o chmelařství a dalších fenoménech zdejšího regionu, mohou zde hostovat výstavy, sušárna se stane místem pro prezentaci poměrně bohaté spolkové činnosti ve městě a „letní scénou“ pro pořádání koncertních a divadelních představení i festiválků. Sušárna je též ideálním východiskem turistických tras do okolí a její (sezónní) provoz bude přizpůsoben i tomuto účelu.

Jako mnoho památkových objektů, ani sušárna chmele v Dubé nepostrádá legendu, byť vychází z písemně zachycené skutečné události: Nedaleko sušárny stojí socha svatého Prokopa, kde se stal zločin, který inspiroval Karla Hynka Máchu k sepsání Máje. Poblíž dnešní sochy mladík Hynek (Ignác) Schiffner v roce 1774 utloukl odřezkem chmelové tyče svého otce, který nepřál synově lásce k dceři sedláře. Otcovrah pak byl popraven v Mladé Boleslavi lámáním v kole (poslední poprava tímto způsobem v Čechách vykonaná). Skutečný příběh se stal právě na chmelnici v Dubé. Mácha příběh uchopil a pouze jej přenesl pár kilometrů k Máchovu jezeru, ponechal dokonce některá jména.

Dubá má více než 750 let dlouhou historii, první zmínka o městě pochází z roku 1253. Na jejím území je více než 80 objektů zapsaných na seznamu kulturních památek.  V roce 2020 město na obnovu své unikátní památky proinvestovalo 2,88 milionu korun, z toho byla dotace z Libereckého kraje 800 tisíc a dotace Ministerstva kultury 1,2 milionu; Dubá ze svých zdrojů dala na obnovu 885 tisíc korun.

FOTO: Dubá – sušárna chmele

Dubá – sušárna chmele - 1 dubá.Dubá – sušárna chmele - 2 duuDubá – sušárna chmele - 2b dubá sušárnaDubá – sušárna chmele - 3 duuuDubá – sušárna chmele - 4 duuuu
Další fotky
Dubá – sušárna chmele - 5 duuuuuuuuuDubá – sušárna chmele - 6 duuuuuuuuuuuuuu

Zdroje: Irena Žalovičová, Lucie Matysová, Petr Kmínek, DubáčekNepřehlédněte