• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Dům Na Dlážděnce zabydlí autisté či Pražané s jiným zdravotním znevýhodněním

  17.3.2023
  Renata Říhová

  Hlavní město dokončilo kompletní rekonstrukci domu v ulici Na Dlážděnce v Praze 8. Vzniknou zde nové pobytové služby pro Pražany, kteří potřebují specializovanou péči a chráněné byty. Tento projekt je dalším krokem hlavního města na cestě k dostupným sociálním službám na území Prahy, aby se lidé se zdravotním znevýhodněním nemuseli stěhovat za péčí do jiných krajů republiky.

  Rekonstrukce domu pro zdravotně znevýhodněné obyvatele by měla vyjít město na 27 milionů korun včetně DPH. Dosud bylo proinvestováno zhruba 23 milionů korun.

  „Hlavní město dlouhodobě trpí nedostatkem služeb pro zdravotně znevýhodněné Pražany, které roky vyváželo do ústavů zřízených komunisty v pohraničí, daleko od jejich příbuzných a přátel. Dospělé a bohužel i děti s chováním náročným na péči metropole nechávala léta žít v psychiatrických léčebnách. Od svého nástupu do funkce proto spolu s odborem sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy a poskytovateli služeb posilujeme kapacitu péče, aby tito Pražané mohli zůstat v rodném městě a nekončili v zařízeních daleko v pohraničí,“ uvedla bývalá pražská radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

  „Jako nová radní budu i nadále rozvíjet kapacity pro lidi se zdravotním postižením a podporovat vznik projektů komunitního typu, jako je například nový domov sociálních služeb Na Dlážděnce, na celém území Prahy. Za sedm let, co mám sociální oblast u nás na Dvojce na starosti, se nám podařilo mnohé a já jsem ráda, že budu moci zkušenosti přenést do celého města. Zároveň navázat na práci mé předchůdkyně. Každý je pro nás důležitý a nikoho v tom nenecháme samotného. Kvalitní péče musí být pro Pražany dostupná primárně v Praze, tedy tam, kde většina z nich strávila celý svůj život,” řekla náměstkyně pražského primátora pro oblast sociální péče Alexandra Udženija (ODS).

  V přízemních prostorách domu je v plánu zřízení komunitního bydlení pro Pražany s těžšími formami autismu tak, aby měl každý z nich svůj pokoj a dostatečné soukromí. Nově vzniklá pobytová služba by měla umožnit čtyřem klientům vytvářet si za podpory pracovníků vlastní místo pro život. Dle jejich přání a potřeb se zapojit do běžného chodu domácnosti a získat vědomí „být doma“. Služba svým prostorovým uspořádáním, vybavením, náplní programu a přístupem pracovníků má snahu co nejvěrněji přiblížit samostatný život v běžném bytě.

  Vzhledem k cílové skupině uživatelů je základním stavebním kamenem služby individuální přístup, cílené používání metod a přístupů práce s lidmi s autismem a zajištění nepřetržité dostupnosti podpory a péče. Sociální službu by měla provozovat organizace Ruka pro život. „Služba je určena lidem s poruchou autistického spektra s vysokou mírou potřebné podpory a chováním náročným na péči. Tito lidé dlouhodobě propadávali sítí sociálních služeb a nenacházeli důstojné místo pro život. Právě nepřetržitý provoz služby během celého roku a podpora klientům kladou vysoké nároky na personální i prostorové zabezpečení služby, tak aby bylo možné uspokojovat potřeby uživatelů, zajistit jejich bezpečí, poskytnout potřebný podíl individuální péče a také poskytovat službu v odpovídající kvalitě,” vysvětlila ředitelka organizace Ruka pro život Lenka Antonie Janištinová.

  V nadzemních podlažích chce hlavní město zřídit chráněné a samostatné bydlení pro lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují vyšší míru podpory.

  „Jako rodiče těžce postiženého syna si velmi vážíme iniciativy pražského magistrátu zřídit pobytovou sociální službu pro klienty náročné na péči. V minulosti jsme oslovili nespočet poskytovatelů sociálních služeb, přičemž velká část z nich našeho syna odmítla. Uspěli jsme pouze v jednom případě, syn se však nedokázal dostatečně adaptovat na zavedený režim, který byl v zařízení nastaven. V tomto směru si velmi ceníme snahy hlavního města vytvořit sociální službu modelovanou na míru s ohledem na vysoce specifické potřeby klientů, jako je náš syn,“ popsala Hana Masopustová, která má dlouhodobý zájem o podobnou službu.

  Bytový dům je umístěn v rezidenční části Prahy 8, je obklopen zahradou a po rekonstrukci je bezbariérový. Budova již v minulosti sloužila jako zařízení sociálních služeb, od roku 2016 však byla prázdná, chátrala a městská část ji plánovala prodat. Díky dohodě mezi osmou městskou částí a hlavním městem byl nakonec dům v roce 2020 předán a svěřen příspěvkové organizaci Domov sociálních služeb Vlašská, která zde ve spolupráci s magistrátem zajistila projekt celkové rekonstrukce. „Jsme rádi, že můžeme být u tvorby nových komunitních sociálních služeb. Tato služba je vstupenkou do péče 21. století, bude zaměřena na lidi, jejich skutečné potřeby, preferenci a vůli. To vše v důstojném prostředí,“ dodal ředitel Centra komunitních služeb Pro život Martin Kahánek.

  Zdroj: TZ MHMP


  Témata:

  Nepřehlédněte