Elektrárna Opatovice dostala výjimku na překročení toxických emisí. Hradec se odvolá

12.9.2021
Jan Štoll

Nové emisní limity začaly platit 18. srpna v celé Evropské unii. Vztahují se například na emise dusíku, síry, prachu nebo rtuti do ovzduší. Zpřísňují se také podmínky pro vypouštění škodlivin do vody a požadavky na měření emisí. Kraj požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo plnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje, dříve než do šesti, respektive osmi let, jak stanovuje výjimka.

„Budeme požadovat zhruba poloviční dobu. Budeme tlačit na to, aby přeměna paliva EOP z uhlí na plyn proběhla rychleji,“ řekl primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS). U emisí rtuti by to podle něj znamenalo zkrácení doby výjimky z šesti let na tři roky.

EOP za zásadní považují plynulý a bezpečný přechod na nízkoemisní paliva bez omezení či vlivu na dodávky tepla pro odběratele. „Plán transformace a plný odchod od uhlí mají EOP pečlivě naplánované i s ohledem na již upravené a zkrácené doby trvání výjimky. V případě dalšího krácení by nebylo technicky ani časově možné zaručit hladký průběh dekarbonizace s garancí bezproblémové dodávky tepla,“ uvedla mluvčí EOP Hana Počtová.

Problematika emisních limitů pro EOP je podle Hrabálka citlivá, protože teplo z EOP proudí do 80 procent hradeckých domácností a ve hře je především cena tepla. Vše je podle něj nutné komplexně posoudit, přičemž město by se mělo chovat racionálně a ne aktivisticky.

„Pokud bychom nutili EOP, aby s okamžitou platností zavedly taková opatření, aby dodržely emisní limity, mohlo by to znamenat, že buď nebudou EOP schopny tyto limity dodržet a ukončí dodávku tepla, nebo, a to je pravděpodobnější, náklady na zařízení na zachytávání emisí by promítly do ceny tepla,“ řekl. Ve druhém případě podle něj hrozí, že by cena tepla v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi mohla stoupnout i několikanásobně.

Hrabálek je s primátorem Pardubic a starostou Chrudimi členem dozorčí rady EOP. Své postavení v čele města a v orgánu EOP jako střet zájmů nevidí. „Primátor Hradce Králové je v dozorčí radě proto, aby měl dostatečné a kvalitní informace pro to, aby mohl ve prospěch svého města zasáhnout,“ řekl. V dozorčí radě EOP v minulosti za Hradec Králové zasedali i Hrabálkovi předchůdci.

Krajský úřad Kraje Vysočina ve svém rozhodnutí schválil upravený návrh opatovické elektrárny na etapizaci přechodu části kotlů z uhlí na plyn, případně o úpravu stávající technologie, a to na dobu šesti a osmi následujících let. Úřad v Jihlavě případ řeší proto, že v březnu ministerstvo životního prostředí rozhodlo o podjatosti pardubického krajského úřadu a spis postoupilo Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Rozhodnutí o výjimce vydal Krajský úřad Kraje Vysočina 27. srpna.

V zatím nepravomocném rozhodnutí jihlavského krajského úřadu jsou výjimky pro oxidy dusíku ponížené u dvou kotlů na čtyři roky, u dalších dvou na šest a u posledních dvou kotlů to má být osm let, zatímco původně EOP počítaly u všech šesti kotlů s osmi lety. U rtuti je stanovena výjimka pro dva kotle na čtyři roky a čtyři kotle na šest let, původně to bylo pro všechny kotle šest let.

STO/ČTKNepřehlédněte