Galerijní Laboratoř 7 / Na první pohled /

25.11.2021
Jan Kulich

V mezidobí mezi druhou a třetí vlnou pandemie Covid 19, se projektu Galerijní Laboratoř podařilo především díky vstřícnosti Ivo Slavíka, který nám poskytl bezplatně prostor lodního podpalubí (A)void Floating Gallery a pak samotný zrekonstruovaný prostor (A)void Gallery na pražské náplavce, zorganizovat dalších sedm výstav letošní výstavní sezóny. Tématem aktuálního výstavního programu byl pouze „pokus o přežití “, což se ještě v létě jevilo jako utopické přání. I přesto, že jsme měli připravený velmi zajímavý výstavní program s mezinárodním přesahem, tak jsme v rámci pražské kulturní scény narazili na vlnu nevstřícnosti a odmítání. Bylo osloveno kolem třiceti galerijních či neziskových subjektů a nikdo neměl zájem o spolupráci, což je o to udivující, když vidíme, jak se české vizuální umění zabývá především tématy, jako je vzájemnost, spolupráce či empatie. Po této zkušenosti se vkrádá otázka, zda tento jev v českém umění není pouze povrchní a frázovitá módní vlna, která brzo pomine.

Projekt Galerijní Laboratoř vznikl v roce 2010 v rámci Kreativního modulu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako určitý druh praktické extenze do problematiky kurátorství a managementu umění. Od roku 2019 se do projektu zapojili i studenti Katedry umění Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Projekt je především určen pro studenty realizující první kurátorské projekty, kdy kromě studentských projektů jsou také realizovány i výstavy etablovaných vizuálním umělcům. Při výběru vystavujících autorů je kladen důraz na střední a starší generaci umělců nad 35 let, jde tedy o prolínání generací a autorských přístupů. Projekt Galerijní Laboratoř lze vnímat jako projekt založený na dialogu, kdy je vizuální umění chápáno v kontextu pojmů jako je např. otevřená či občanská společnost. Galerijní Laboratoř se postupně emancipovala v „tekutou“ galerijní značku.

V aktuální výstavní sezóně začala s projektem Galerijní Laboratoř spolupracovat čechoameričanka Barbara Benish, která kurátorsky připravila dvě výstavy amerických umělců. Šlo o výstavu angažované umělecké skupiny MidGrey, složené z umělců Simon Boas a Kris Blackmore. Na druhé výstavě Eliptická emanace prezentoval své práce vizuální umělec a pedagog působící v Kalifornii na Univerzitě Santa Cruz, Enrique Leal. Protože cílem projektu je propojovat či dávat možnost k výstavě jak zavedeným vizuálním umělcům, tak začínajícím studentům a absolventům, byly v rámci výstavní sezóny také realizovány dva studentské projekty.

První výstavou tohoto druhu byla absolventská instalace nazvaná Dan, Wassily a já od Marie Metekové, která prošla bakalářským studiem v ateliéru Richarda Loskota a Jaroslava Prokeše na Katedře umění Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V druhém případě šlo o kurátorský projekt studenta Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Václava Růžičky, který uspořádal výstavu Věčná nahodilost autorce Anně Parmové. Dále byly realizovány dvě výstavy zavedených vizuálních umělců, kteří se zároveň věnují pedagogické praxi. Z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy šlo o výstavu vedoucího katedry Teorie a umění Aleše Svobody, Comp Gen Art a z Katedry umění Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci byla představena výstava Vrstvy soustředění Petry Vlachynské, která spolu s Janem Stolínem na zmíněné škole vede ateliér se zaměřením na problematiku veřejného prostoru. Na závěr výstavní sezóny je prezentována výstava „Na první pohled“, kterou realizovali studenti a pedagogové Katedry umění Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Tato katedra začala po Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy s projektem Galerijní Laboratoř spolupracovat od roku 2019. Základem studia na Katedře umění je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. Studium je možné v rámci dvou ateliérů, které vedou dva tandemy vizuálních umělců : Jan Stolín a Petra Vlachynská / Richard Loskot a Jaroslav Prokeš. Celkové zaměření Katedry umění lze stručně charakterizovat jako podporu tvůrčího a inovativního myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru, kdy se preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Ty mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.

Galerijní Laboratoř 7 – Na první pohled

Katedra umění – Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

26.11 – 28.11. 2021

Galerijní Laboratoř  + (A)void  Gallery  Vás zvou  na zahájení výstavy  ve čtvrtek 25.11.  od 18.00 hod.

(A)void Gallery, náplavka – Rašínovo nábřeží, Praha 2

Otevřeno  : 16.00 – 19.00 hod.


Témata:

Nepřehlédněte