• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • GASK zpřístupní jižní věž jezuitské koleje a otevře expozici faksimile Kutnohorské iluminace

  22.3.2023
  Vítězslav Hospes

  Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře zpřístupní od 1. dubna 2023 jižní věž bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. Do věže byly v říjnu 2022 navráceny svatobarborské zvony Michal a Ludvík, které byly pro svá rozsáhlá poškození na obnově v holandském Astenu. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout zvony zblízka a zároveň zažít Kutnou Horu z ptačí perspektivy. Jižní věž je možné navštívit každý víkend do 30. září. Projekt vznikl ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora. Ve stejný den, tedy 1. dubna, se v GASK otevře expozice faksimile Kutnohorské iluminace, jejíž originál je uložen v depozitáři galerie. Ve spolupráci s Českým muzeem stříbra a Vlašským dvorem se k výstavě váže společná vstupenka Spolu… za Kutnohorskou iluminací. Ta nabídne návštěvníkům vstup do galerijních i muzejních expozic, které se tematicky vztahují ke Kutnohorské iluminaci. Je cenově výhodná a její platnost je do 31. října.

  Věž bude zpřístupněna každý víkend od 2. dubna do 30. září vždy v lichou hodinu. „S událostí je spojeno její slavnostní zahájení v refektáři GASK (filmový dokument Svatobarborští zvoníci z dílny pana Marka Černého a komentované prohlídky jižní věže se svatobarborským zvoníkem panem Bohumírem Krejčou – na ty je nutno rezervovat se na www.gask.cz),“ říká Alena Sedláčková z tiskového oddělení GASK.

  V Galerii Středočeského kraje, která iniciovala projekt Spolu… za Kutnohorskou iluminací, si budou moci držitelé společné vstupenky od 1. dubna prohlédnout uměleckou kopii Kutnohorské iluminace, která byla vyhotovena barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu. Součástí expozice bude nově i dokument o vytvoření této faksimile. V GASK je uložen i originál iluminace, jehož vzácnost a křehkost však neumožňuje vystavení na dobu delší než dva dny v roce. Galerie plánuje originál iluminace vystavit v Den české státnosti 28. října.

  Další institucí, která stála u zrodu společné vstupenky, je České muzeum stříbra sídlící na Hrádku, jehož expozice a středověký důl se přímo vztahují k tématu Kutnohorské iluminace. Vstupenka umožní držiteli návštěvu druhého okruhu Cesta stříbra, který přibližuje celý proces středověké těžby, zpracování surového stříbra a zároveň i technologii ražby mincí. Na tento okruh je nutné se předem objednat.

  Třetí institucí, která je součástí společné vstupenky, je Vlašský dvůr, národní kulturní památka a jedinečná mincovna českých králů, jejíž historie sahá až do první poloviny 14. stol. (Podklady k tomuto materiálu jsou čerpány z tiskové zprávy GASK.)

  Zdroj: GASK


  Témata:

  Nepřehlédněte