Geopark Barrandien získal statut národního geoparku

30.9.2020
Martin Solar

Geopark je geologicky cenným územím, kde se místní obyvatelé spolu se státními, neziskovými i soukromými organizacemi podílejí na aktivitách podporujících rozvoj oblasti i zvyšování návštěvnosti a vzdělanosti, národním geoparkem se pak stávají ty geoturisticky nejlepší z nich.

„Těší mě, že geopark Barrandien získal statut „národního geoparku“. Svou rozlohou se stal největším a také nejrozmanitějším národním geoparkem České republiky. Troufl bych si říci, že geologická rozmanitost území Barrandienu ho předurčuje k zápisu na seznam globálních geoparků UNESCO, rozhodně je ale klenotem české geologie a paleontologie,“ hodnotí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Národní geopark Barrandien ve spolupráci s partnery a dalšími subjekty připravuje celoročně širokou nabídku aktivit vhodných pro všechny věkové skupiny. „Návštěvníkům a turistům nabízí spoustu zajímavých a atraktivních míst k poznání jak přírody, tak geologické historie i současnosti. Zároveň povzbudí zájem obyvatel o poznávání geologického vývoje a dalších přírodních fenoménů krajiny, ve které žijí, a k zapojení se do činností geoparku,“ říká předsedkyně Rady národních geoparků ČR Martina Pásková.

Geopark si klade za úkol propojit všechny zájemce o prezentaci geologického dědictví Barrandienu. „Spustili jsme proto společně se spolupracujícími školami projekt Geoškol Národního geoparku Barrandien, který umožní poznání geologické historie netradiční a zážitkovou formou,“ uvádí ředitel geoparku Luboš Gardoň.

Praha kolabuje. Lidé nechtějí do MHD

Při slavnostním setkání ministra životního prostředí a hejtmanky Středočeského kraje v Domě NATURA v Příbrami proběhl i křest knihy „Krajem Joachima Barranda: Cesta do pravěku země české“ autorů Václava Cílka, Zdeňky Sůvové a Jana Turka.

Současně s předáním certifikátu byla otevřena i nová naučná stezka Jordán v CHKO Brdy, která je součástí Národního geoparku Barrandien. „Nová naučná stezka Jordán je dalším krokem k poznání přírody chráněné krajinné oblasti Brdy. Návštěvníky provede po turisticky oblíbeném okolí vřesovišť na bývalé dopadové ploše. Chceme jim ukázat, že naše příroda je krásná, a také, jakým způsobem se o ni pečuje,“ říká ředitel AOPK ČR František Pelc.

Národní geopark Barrandien má rozlohu 4 316 km2 a zaujímá část Středočeského a Plzeňského kraje a Hlavního města Prahy. Odhaluje tajemství miliónů let vývoje Země, je pestrou mozaikou geologických a paleontologických zajímavostí, které jsou dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají.

garNepřehlédněte