Geopark Český ráj se rozrostl. Je za tím snaha odvést turisty z nejzatíženějších oblastí

8.1.2021
Fefík

Na Mnichovohradišťsku (okres Mladá Boleslav) se jedná především o tzv. skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov – skalní útvar vulkanického původu s kontaktními metamorfovanými horninami.

Na Železnobrodsku (okres Jablonec nad Nisou) jde zejména o fylitové lomy s výskytem ichnofosílií a fosílií. V minulosti se v lomech těžila pokrývačská břidlice. V místech kontaktu metamorfovaných hornin a žuly se zde vyskytuje metadiabas, který byl již v mladší době kamenné těžen pro výrobu kamenných seker. Archeologové nacházejí tyto sekery až do vzdálenosti 500 kilometrů.

Novopacko (okres Jičín) v okolí potoka Zlatnice bylo oblastí těžby zlata, která zde probíhala minimálně od 16. do 19. století.

Byl to tak špatný rok? Turnovské památky a cestovní ruch rekapitulují

Tato území se nacházejí mimo centrální oblast Geoparku, kde další zvyšování turistické zátěže není už žádoucí. Nově přidaná území rozšíří nabídku cestovního ruchu a pomůžou tak i místním podnikatelům.

Geopark je označení pro území s bohatým výskytem geologických a geomorfologických fenoménů, paleontologických, archeologických i mineralogických lokalit a podává představu o vývoji Země. Ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) jsou zde vykonávány aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Nejedná se tedy pouze o čistě geovědní projekty, ty však často hrají dominantní roli. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i kulturní, archeologické a historické památky a živá příroda.

Pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a o 10 let později se jako jediný v ČR stal členem Globální sítě geoparků UNESCO.

V Turnově je pohřbeno mnoho významných osobností. Jejich hroby teď najdete snázNepřehlédněte