Hasiči byli znovu v Uhříněvsi. Nedělní déšť tu zkomplikoval situaci po požáru skladu

2.8.2021
Fefík

V neděli se hasiči do Uhříněvsi vrátili, pomáhali čerpat dešťovou vodu, aby se nedostala do jímek a původní laguny u objektu.

V souvislosti s požárem vydal odbor ochrany prostředí pražského magistrátu rozhodnutí, kterým uložil bezodkladné odstranění kapalných nebezpečných látek, které tvoří lagunu. Povinnost k odstranění má majitel, ale vzhledem k hrozícímu nebezpečí ji zatím urychleně řeší magistrát spolu s hasiči a specializovanou firmou Dekonta.

Dům růží, pěkná vila v klidné čtvrti. Ale také dům tragických osudů

Z objektu unikly rozpustné látky, které tvoří silně zásaditý chemický mix. Magistrát i hasiči pravidelně odebírají vzorky vody na vodních plochách a tocích. Zpočátku sice došlo k úhynu menšího množství ryb (zejména hrouzka obecného), nyní je ale situace stabilizovaná.

Ve vodě jsou však stále zvýšené hladiny zásaditých látek, proto velitel zásahu pražských hasičů rozhodl o zákazu koupání, rybolovu a čerpání vody v okolí lokality. Konkrétně se jedná o Říčanský potok a rybníky Rohožník, Lítožnice a preventivně o Podleský rybník.

Zdroj: vlastní zdrojNepřehlédněte