Hejtman vyrazil na Chebsko, v Třebeni řešil peníze na záchranu kostela

27.9.2021
Roman Kořinek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) a radního Vít Hromádko (SNK1) jednali s dalšími starosty regionu. Tentokrát zamířili na Chebsko, kde se setkali se zástupci Třebeně a Chebu. Na obou místech se zástupci kraje seznámili s aktuálně nejdůležitějšími tématy a přislíbili podporu a pomoc při řešení některých záležitostí.        

„V Třebeni si spolu se starostou Karlem Mikoláškem prohlédli kostel, který si obec v minulosti převzala od církve a který nutně potřebuje velmi nákladnou rekonstrukci. Vedení obce se však nedaří získat potřebné dotace, a tak se snaží zajistit alespoň základní opravy, a to finančními prostředky ze svého rozpočtu,“ říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.

Podle radního je třeba ale ve snaze o získání dotací vytrvat památku zachránit. Vedení Třebeně je také nespokojeno s podobou komunikace, která vede k Soosu, kam každoročně míří velké množství návštěvníků.

„Skutečně se jedná o úzkou silnici, kterou využívají nejen motoristé, ale také zemědělská technika, cyklisté i pěší. Zejména ve chvíli, kdy bylo město Františkovy Lázně zapsáno na seznam UNESCO, je důležité, aby byla i okolní atraktivní místa připravena na zvýšený pohyb turistů, čemuž by měla odpovídat také podoba komunikací. V tomto samozřejmě budeme panu starostovi maximálně nápomocni,“ uvedl hejtman.

Se starostou města Cheb Antonínem Jalovcem (VPM) projednávali zástupci kraje velmi aktuální téma, kterým je problematika odpadového hospodářství. V nadcházejících letech totiž dojde ke změně v legislativě. Ta zakáže skládkování neupraveného komunálního odpadu.

„Jedná se o téma, které je aktuální pro celý kraj, pokládá totiž otázku, kam s odpadem a jak bude vypadat jeho zpracování. Je proto nutné, abychom uspořádali schůzku, na níž se sejdou zástupci samospráv s dalšími aktéry. Cílem bude zhodnocení stávající situace a budeme se domlouvat na dalším společném postupu,“ vysvětlil Petr Kulhánek.

V rámci setkání byla projednána také další témata, jako například dobudování cyklostezky Skalka – Pomezí, převod vybraných silnic a ulic, nutnost rekonstrukce povrchu silnice v místní části Klest či problematika zázemí pro policisty a hasiče na hraničních přechodech v době krizových situací, a to v souvislosti s případným uzavřením hranic.

„Většinu starostů navštívených obcí trápí řidiči, kteří nedodržují povolenou rychlost jízdy v obci. Dožadují se proto instalace bezpečnostních prvků, které by zamezily rychlé jízdě, jež ohrožuje nejen chodce ale i další účastníky silničního provozu. O návrzích, jakými prostředky tento stav zlepšit, bude hejtman jednat s policejním ředitelstvím,“ dodala Jitka Čmoková.

Zdroj: vzNepřehlédněte