Bleší trh mezi stromy. Více než o nákup jde o setkávání lidí

19.5.2021
Marie Macková

Hlavní organizátorkou akce byla paní Soňa Žáčková s dcerami. Požádali majitele pozemku,  kutnohorské arciděkanství o možnost využít tento prostor nekomerčním způsobem pro událost, jejímž hlavním cílem bylo setkávání lidí. Po technické stránce byla akce dobře připravena, byly zajištěny i toalety a stánky s občerstvením. Prodejci měli za úkol přinést si jen deku a své věci. Počasí naštěstí popřálo, nikdo nemusel předčasně balit.

Prodej přebytečných věcí z domácností formou blešího trhu byl hlavním nástrojem k tomu, aby se lidé potkali. Součástí odpoledne byl i koncert mladých varhaníků Zuzky Prknové a Vítka Karely v kostele Matky Boží Na Náměti, následovala možnost prohlídky kostela s komentářem Ondřeje Holého. Škoda, že koncert měl malou návštěvnost, zazněly kromě jiného i známé duchovní velikonoční písně, hudba vytvářela něžnou a  radostnou atmosféru.

FOTO: Bleší trh mezi stromy

Bleší trh mezi stromy - Bleší trh mezi stromyBleší trh mezi stromy - Bleší trh mezi stromyBleší trh mezi stromy - Bleší trh mezi stromyBleší trh mezi stromy - Bleší trh mezi stromy

Park Na Náměti vznikl v roce 1961 na místě původního hřbitova. Pro některé občany je stále citlivé, využívání původního hřbitova jako parku, ať už pro hry dětí nebo pro podobné akce. V nedávné době byly exhumovány ostatky z původního hřbitova, na celém území se nyní nachází poslední hrob a to hrob rodiny Wroclavských. Pro zajímavost zde uvádíme, že přímo v kostele je hrob známého barokního malíře Petra Brandla.

„I my jsme o vhodnosti místa přemýšleli,“ přiznala jedna z organizátorek Zuzana Žáčková, která patří k mladší generaci. „Pochybnosti jsme však překonali, když jsme dostali svolení z arciděkanství a když jsme si uvědomili přínos akce. Radost lidí, kterou zde vidíme, nás v tom jenom utvrzuje. V našem rodě jsme měli starožitníka, víme, že věci s časem získávají novou hodnotu a stojí za to, aby našly uplatnění.“

Celá akce byla nezisková, často docházelo i ke směně věcí – kousek za kousek. Neprodané věci bylo možné odevzdat na stánku místní charity, případně přispět na její veřejnou sbírku.

 

 

 

 Nepřehlédněte