• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • ICOM začal s výstavbou kontroverzních benzínek ve městě

  5.12.2022
  Ladislav Vlasák

  V prostorách autobusového nádraží Dačicích začala firma ICOM Trasport z Jihlavy budovat dvě čerpací stanice. Město Dačice s výstavbou souhlasilo a poskytlo i městský pozemek. Obyvatelé, s takovým postupem nesouhlasí, a nechápou postoj bývalého vedení města.

  Situace kolem autobusových nádraží je komplikovaná. Důvodem je i to, že některá jsou v majetku měst a jiná, většinou díky privatizacím státních podniků v devadesátých letech, se dostala do rukou soukromých vlastníků. A právě takový stav je v Dačicích. Pozemky a budovu se zázemím pro cestující a řidiče vlastní společnost ICOM Transoport a ČSAD Jindřichův Hradec, firma, která jejímž majitelem je ICOM Transport. Soukromá vlastníci nádraží inkasují od dopravců nemalé částky za každý vjezd, stání anebo výjezd autobusů a to bez ohledu na to, zda dopravce poveze, byť jediného cestujícího.

  V Dačicích proto dopravci využívají i pruh s vyznačenou zastávkou autobusu na městském pozemku, který je souběžný s ulicí Třídy 9. Května. Město na něm poplatky nevybírá. To však skončí, protože město poskytlo tento pozemek firmě ICOM, která díky tomu může zřídit odbočovací pruh do prostor benzínové čerpací stanice pro osobní automobily.

  Kritizovaný krok tehdejšího vedení města obhajoval bývalý starosta Karel Macků slovy, že „nechceme bránit podnikatelům v podnikání.“ Už se ale nevyjádřil na obranu obyvatel města, chodců anebo dopravců, a také podnikatelů, kteří pro to, aby mohli přepravovat obyvatele regionu a děti navštěvující školy v Dačicích, musí platit firmě ICOM Transport poplatky. Tak radnice podpořila jenom jednoho podnikatele, který dal městu finanční dar ve výši 250 tisíc korun.

  Koncem listopadu začaly na autobusovém nádraží stavební práce předcházející výstavbě čerpacích stanic po nákladní a osobní automobily. Taková stavba v blízkosti centra, dopravou již přetíženého města, může do Dačic přivést další nákladní dopravu pro doplňování paliv. I to může být jedním z důvodů, proč lidé chtěli, při volbě svých zastupitelů do vedení města, docílit změnu.

  Stavba čerpacích stanic, na kterou stavební úřad v Dačicích vydal stavební povolení, má být dokončena v říjnu roku 2024. Na otázku, jak je řešen pohyb chodců hlavně na výjezdu z autobusového nádraží, kde vyjíždějící osobní automobily, autobusy a nákladní vozidla musí přejíždět přes poměrně frekventovaný přechod pro chodce, souběžný s Třídou 9. Května, odpověděla Hana Bílková Millerová, tisková mluvčí policie v Jindřichově Hradci: „O uvedené investiční akci víme, variantní řešení jsme s investorem a zpracovatelem projednávali, včetně šetření na místě samém, za přítomnosti zástupce místně příslušného silničního správního úřadu.“

  Z vyhýbavé odpovědi není zřejmé, zda vůbec bude přechod pro chodce zachovaný. Místo, kde je dnes tento přechod pro chodce, bude značně zatíženo vyjíždějícími vozidly. Chodec, který by šel po levém chodníku směrem do centra města, by musel překonat frekventovaný výjezd od čerpacích stanic a autobusového nádraží, následně přejít i připojovací pruh k benzínce pro osobní automobily. „Obdobné otázky jsme řešili i my, kdy zpracovatel projektové dokumentace má povinnost dokumentaci zpracovat v souladu s platnou legislativou, doplnila k této otázce Hana Bílková Millerová.

  Jak ovlivní benzínka v blízkosti centra města život ve městě, se ukáže. Tato stavba však naprosto vybočuje z všeobecného trendu pro odklánění dopravy z měst a řešení klidnějších městských zón.  Nepřehlédněte