Intelekt a systematičnost, ale i hra a náhoda. Koláže Jiřího Koláře

29.12.2021
Fefík

Je před námi pár dní, kdy můžeme zpomalit. Tak co si zajít třeba na výstavu? Museum Kampa bude mít otevřeno i na Silvestra (10 až 15 hodin) a na Nový rok (13 až 18 hodin). Vidět můžete třeba výstavu Jiřího Koláře Slovník metod.

Název výstavy Slovník metod odkazuje ke stejnojmenné knize Jiřího Koláře, která poprvé vyšla ve Francii právě před třiceti lety, v roce 1991, v exilovém nakladatelství Revue K. Umělec v publikaci v abecedním pořádku představuje 110 různých metod tvorby koláží. Jednou je klíčem použitý materiál nebo zdrojové texty a obrazy, jindy způsob organizace obrazové plochy nebo techniky jejího členění a narušování. Nejvíce hesel se ale vztahuje k typologii námětů a témat, jimiž se Kolář zabýval.

Prezentovaná díla pocházejí z dvou významných sbírek Kolářových děl, vlastní kolekce Musea Kampa, kterou v sedmdesátých a osmdesátých letech shromáždili manželé Jan a Meda Mládkovi, a z firemní sbírky Pražské plynárenské, která se od devadesátých let systematicky věnuje sběratelství české koláže. Byla to ostatně právě Pražská plynárenská, kdo v roce 1999 sponzoroval české vydání Slovníku metod. Základem sbírky Musea Kampa je obsáhlý soubor koláží, které Jiří Kolář vystavil v roce 1975 na své první velké výstavě ve Spojených státech amerických, v Guggenheimově muzeu v New Yorku.

Vteřiny z pandemie. V Novém Boru vystavuje známý agenturní fotograf Vondrouš

 

Jiří Kolář (1914 – 2002) se výtvarné tvorbě věnoval od čtyřicátých let až téměř do konce života. Výstava tentokrát nepracuje s chronologickým členěním, ale snaží se ilustrovat vybrané Kolářovy metody, jak je popisuje jeho slovník. Nemá tedy jít o umělcovu retrospektivu, ale o prezentaci dvou sbírek na základě Kolářovy vlastní kategorizace.

Slovník metod je svědectvím Kolářovy systematičnosti a analytického přístupu k vlastní práci, nejde však o rigidní systém, který by předepisoval, jak se na jednotlivé jeho koláže „správně“ dívat. Na základě různě zvolených kritérií lze dané práce řadit pod dvě až tři metody a některé koláže jsou zcela nezařaditelné. Síla Kolářova díla je právě v této kombinaci pronikavého intelektu a analytického přístupu na straně jedné s otevřeností hře, náhodě i snaze o maximální vizuální působivost na straně druhé.

Jakkoli je Jiří Kolář již dávno v pozici klasika českého poválečného umění, jeho díla stále dokážou překvapovat svou živostí a bezprostředností. Navzdory své bytostně analogové podobě jsou mnohé jeho koláže dnes snad ještě aktuálnější než v době svého vzniku.

Kurátorem výstavy, která potrvá do konce února, je Jan Skřivánek.

Zdroj: Museum KampaNepřehlédněte