• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Jak sbírat umění. Příběh neúnavného podporovatele mladých výtvarníků Karla Tutsche

  4.5.2024
  Fefík

  Sběratelství výtvarného umění je jednou z činností, jíž moderní člověk může realizovat sám sebe. Svoje zájmy, záliby a názory na to, co je dobré, kvalitní, smysluplné nebo krásné propisuje do univerza rozrůstající se sbírky.

  Vytváření sbírky si můžeme představit jako otevřený a dynamický proces, jehož výsledek není předem znám, neboť spolu s kolekcí se také prohlubují znalosti a zkušenosti sběratele, a tím se postupně proměňuje i její budoucnost.

  Dlouhodobá výstava Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche představuje celoživotní dílo znalce, sběratele a neúnavného podporovatele mladých výtvarníků Karla Tutsche (1941–2008), jenž po více než čtvrt století na vlastní náklady provozoval brněnskou galerii Na bidýlku a svou činností přispíval k propagaci českého umění v zahraničí. V Brně byly naopak díky němu k vidění práce zahraničních autorů.

  Výstava je pokusem o rekonstrukci Tutschovy cesty od amatérského sběratele drobné grafiky a exlibris k uznávanému znalci a majiteli jedné z nejvýznamnějších sbírek své doby u nás. Jednotlivá umělecká díla, jež se rozhodnutím sběratele ocitla v jeho brněnském bytě, dohromady vytváří subjektivní a tím i neopakovatelnou encyklopedii českého umění od poloviny 60. let 20. století do počátku milénia.

  Ten, který svléká. Jiří Načeradský ze soukromých sbírek

   

  Tutschova sbírka obsahuje přes 1 300 děl, která GMU pořídila v roce 2021 za více než 12 miliónů korun. Jedná se o největší porevoluční nákup umění napříč krajskými galeriemi.

  Sbírka je výjimečná svou uceleností i vyhraněným profilem. Obsahuje díla autorů, kteří měli zásadní podíl na vývoji současného českého umění. Ve sbírce jsou zastoupení například Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Naděžda Plíšková, Alena Kučerová, Jiří David, Jiří Petrbok, Ján Mančuška nebo Jiří Kovanda.

  Kurátorka výstavy, historička umění Petra Příkazská strávila dva roky badatelským výzkumem sbírky a přípravou výstavy. Čerpala z galerií zakoupených děl, archivních materiálů a dostupných katalogů.

  Výstava v Hradci Králové je plánována do 12. října 2025.

  Zdroj: GMU HK  Nepřehlédněte