Jezuitská kolej v Jičíně je ve stínu jiných zdejších památek. Město ji opravuje, ale co s ní, to neví

14.9.2021
Fefík

Po odchodu stavebníků jezuitská kolej přivítá veřejnost a začne zde fungovat spolek Balbineum. Jezuitská kolej bude také napojena na pult centrální ochrany, a tím bude zajištěna proti vniknutí.

Všechny stavební práce se musely uskutečnit se zvýšenou citlivostí. Bylo nutné brát ohled na stáří budovy, její památkový status a také na fakt, že některé stavební úpravy v minulosti – zvláště za předlistopadového režimu – stavu jezuitské koleje velmi uškodily.

Během prací, které začaly v roce 2018, byly nejprve odstraněny přepážky na zadním nádvoří, čímž vznikl okruh. Poté se k témuž přistoupilo ve sklepě. Ten byl ve velmi špatném stavu, a proto bylo nutné také zrekonstruovat odvětrávací systém. Díky těmto úpravám se jezuitská kolej provzdušnila a stabilizovalo se první nadzemní podlaží (tj. přízemí).

Památník obětem hor se opravuje. Kdo a proč ho postavil?

Poté byly odstraněny vrstvy přímo na ploše nádvoří. Většina z těchto prací proběhla v letošním roce. Nalezla se historická dlažba, a tak v jezuitské koleji proběhl detailní archeologický průzkum. Poté byl odstraněn starý štěrk a byla umístěna nová geotextilie. Právě z důvodu archeologického průzkumu došlo k určitému zdržení.

Celkové náklady za tuto etapu jsou přibližně 5 milionů korun s daní. Realizuje ji společnost RITUS z Nasavrk. Po dokončení bude nutné plánovat další etapy. Celková rekonstrukce jezuitské koleje by přišla na několik set milionů korun. Největší otázka ale spočívá ve využití tohoto rozsáhlého objektu, což je stále nevyřešená záležitost – přes veškerou snahu veřejnosti a města najít odpověď.

Zdroj: Jičínský zpravodajNepřehlédněte