Jižně od Prahy roste počet vloupání do rodinných domů

22.12.2019
Jan Štoll

„S ohledem na stávající bezpečnostní situaci ve vaší lokalitě jsou ze strany Policie České republiky prováděna různá preventivní opatření, související rovněž i s výkonem služby. Reagujeme tak na události poslední doby, kdy došlo k nárůstu počtu případů vloupání do rodinných domů,“ uvedl za středočeskou policii Miroslav Havránek.

Podle něj se policisté problematice intenzivně věnují. V současné době vyhodnocují a prověřují veškeré informace a poznatky, které mají k dispozici. „Preventivními aktivitami, opatřeními a úpravou výkonu služby se snažíme eliminovat zmiňovanou trestnou činnost,“ dodává Havránek s tím, že z taktických důvodů nebudou podrobně uvádět, jaká opatření Policie ČR v souvislosti se zvýšeným počtem vloupání do rodinných domů na Územním odboru Praha venkov – jih přijala.

Policie považuje za vhodné upozornit obyvatele na některá preventivní doporučení, jak této trestné činnosti předejít a jak se chovat v případě, že k takové události dojde.

Bezpečnost svého obydlí může do určité míry ovlivnit každý občan tím, že bude usměrňovat své jednání a návyky a dodržovat základní organizační i preventivní opatření, která jsou jednoduchá a někdy i levná,“ popisuje Havránek.

Pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, ihned zavolejte na linku 158. Policie nedoporučuje do takového objektu vstupovat. Vyčkejte příjezdu policistů v blízkosti domu, bytu a popište jim vše potřebné, což je popis pachatele, směr jeho útěku, auto a další informace.

Před příjezdem hlídky, pokud už jste do objektu vstoupili, nemanipulujte s předměty a nic neuklízejte. Také nepřemisťujte předměty, které nejsou vaše a je pravděpodobné, že je na místě zanechal pachatel. V případě, že neznáte přímé telefonní spojení na místní služebnu nebo v době nepřítomnosti policistů, doporučujeme přednostně využívat volání na linku 158 (než linku 112), kterou obsluhují policisté.

Policie doporučuje:

  • Všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vozidel v místech, kde to není obvyklé ve vaší lokalitě, případně si poznamenat registrační značku vozidla. U zvlášť podezřelého pohybu osob, vozidel (např. delší dobu na místě bez jakékoliv činnosti) neváhejte kontaktovat PČR na linku 158.
  • Řádně uzamykat objekt, používat bezpečnostní rolety, pokud je jimi objekt vybaven, zapínat alarmy a signalizace, byť opouštíte nemovitost i na relativně krátkou dobu. Alarmy sice pachatelům vyloženě nezabrání ve vloupání, nicméně neumožní jim pohybovat se v nemovitosti dostatečně dlouho pro důkladné prohledání a také záznamy z alarmů dávají taktickou a operativní informaci pro policii.
  • Neupozorňovat na svou nepřítomnost v rodinných domech např. diskusí či informacemi na sociálních sítích, nechlubit se cennými předměty, nehovořit o nich, nezveřejňovat jejich foto apod.
  • Mít zapnuta venkovní světelná pohybová čidla.
  • V období dřívějšího stmívání, často již od 16. hodiny, kdy majitelé odjíždějí na nákupy, vozí děti na kroužky nebo jedou za zábavou, doporučujeme ponechat některé světlo v domě rozsvícené nebo nastavit časový spínač na takovém světle.

 Nepřehlédněte