K metropolitnímu plánu se může vyjádřit každý

17.5.2022
Renata Říhová

Dlouho připravovaný dokument, který má nahradit stávající Územní plán sídelního útvaru hlavního města pořízený v roce 1999 a nastavit směr rozvoje Prahy na další desetiletí, je od 26. dubna zveřejněn k připomínkování. Veřejné projednání a informační tour Metropolitního plánu je klíčem k získání obyvatel Prahy a vyvolání diskuse.

Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje pražského magistrátu, jeho zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje Prahy a návrh včetně dalších informací je přístupný elektronicky na webových stránkách metropolitniplan.praha.eu.

Dlouhodobý požadavek městských částí na vedení hlavního města, aby byly do procesu více zapojeny, nebyl vyslyšen. A přitom samosprávy městských částí mají hlubší znalost území a problémů vyplývajících z pozice účastníka územních řízení v procesu povolování staveb.

Aktuálně představený návrh, by měl být upravený o připomínky podané v rámci jeho společného projednání, které proběhlo již v roce 2018. V rámci tohoto projednání zastupitelé Prahy 5 schválili a pátá městská část podala 467 připomínek, na jejichž přípravě se podílela odborná pracovní skupina. Jednalo se z větší části o připomínky zásadní, se snahou ochránit zejména zeleň, veřejnou vybavenost i charakteristické vilové čtvrti a jednoznačně nastavit pravidla, podle nichž se o rozvoji území rozhoduje. „Společně s týmem odborníků posoudíme, zda a jakým způsobem byly zásadní připomínky městské části zapracovány. Jsme připraveni znovu formulovat relevantní připomínky k tomuto zásadnímu dokumentu územního rozvoje, i když čas na jejich zpracování je velmi omezený,“ řekl radní pro oblast územního rozvoje Zdeněk Doležal (ODS).

Připomínky k Metropolitnímu plánu mohou podat samostatně všichni občané, instituce i spolky. Vzhledem k důležitosti nového územního plánu Prahy je právě nyní vhodná chvíle, aby se veřejnost zapojila a vyjádřila svoji představu o budoucím rozvoji Prahy. Podávání připomínek je možné do 30. června a to prostřednictvím online aplikace, Portálu Pražana nebo přímo v Centru architektury a městského plánování, kde také do 30. června probíhá výstava To je Plán! V rámci výstavy je přislíbena účast zpracovatelů plánu, kteří návštěvníkům budou připraveni zodpovídat dotazy.

Výstava, jejímž kurátorem je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, probíhá v obou sálech Centry architektury a městského plánování. V Černém sále se návštěvníci seznámí s pěti základními principy plánu. Přístup k tématům, jako je klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo vybavenost města, je znázorněn pomocí podlahových projekcí. Panoramatická stěna prostřednictvím ručně malované animace rozhýbává Prahu tak, jak ji dnes známe. Ve druhém, Bílém sále, je představen samotný návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi. Návštěvníci se zde mohou seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy pořizovatelům i zpracovatelům plánu, případně přímo na místě podat k aktualizovanému návrhu připomínku.

Zdroj: TZ MČ Praha 5


Témata:

Nepřehlédněte