K proměně bývalé školy přispěla největší jednorázová dotace v dějinách Kutné Hory

27.6.2022
Vítězslav Hospes

Problematiku nedostatečných prostor knihovny v Husově ulici (kde sídlila od roku 1938) se město pod Barborou snažilo řešit zhruba od konce devadesátých let minulého století. Návrhů, záměrů, plánů bylo bezpočet, nakonec vyhrál záměr spojit snahu o rekonstrukci novorenesanční, památkově chráněné někdejší základní školy J. A. Komenského s umístěním knihovny právě v tomto léta nevyužívaném a chátrajícím objektu.

Skutečnost, že budova školy byla zapsána mezi kulturní památky, umožnila žádat o dotaci na její revitalizaci. Žadatelem o dotaci byla Městská knihovna Kutná Hora, náklady byly v roce 2017 odhadovány na 147 milionů korun. „Dotace, která byla Městské knihovně v Kutné Hoře prostřednictvím Centra regionálního rozvoje poskytnuta, je 124 milionů korun, podíl města 23 milionů korun,“ konstatoval tehdy radostně Jiří Janál, vedoucí odboru investic Městského úřadu Kutná Hora.

Před Kutnou Horou stála obří akce, zahrnující nejen objekt samotný, ale například i jeho zahradu, nábytek, bezbariérový přístup, přilehlé komunikace, parkoviště, čtenářské zákoutí, kavárnu, modernizaci mnoha aspektů chodu knihovny, její přestěhování, záchranný archeologický průzkum (mj. pod podlahou školní tělocvičny byla objevena středověká studna ze 14. století), to vše samozřejmě při respektování připomínek či požadavků odborníků na památkovou péči a v situaci, kterou komplikoval koronavirus a jeho ekonomické důsledky (rozuměj: zvýšené náklady na materiál, energie, apod.).

Původní termín zahájení zkušebního provozu (začátek dubna 2022) se poněkud posunul (na 2. květen), avšak lze souhlasit se slovy ředitelky knihovny Gabriely Jarkulišové: „Čtenáři se nemusejí bát, ten prostor i čas využijeme maximálně, abychom v ostrém provozu nebrzdili technickými nedostatky čtenáře“. Jen se pokuste představit si, jak namáhavé, organizačně i fyzicky náročné muselo být samotné přestěhování knih (v řadě vedle sebe by zabraly 3,5 km)!

Uveďme alespoň několik dat: Investor: Město Kutná Hora. Zpracovatel architektonického návrhu: ARN STUDIO, Hradec Králové. Celkový obestavěný prostor: 11 200 m³. Celková užitná plocha: cca 2 500 m². Celková kapacita knihovny ve volném výběru: 60 000 svazků. Celková kapacita depozitářů: 60 000 svazků.

Prolínání starých prvků s moderními architektonickými postupy je působivé, krásné i funkční

O různých aspektech, mnohavrstvých akcích, šíři záběru, tradici kutnohorské knihovny bychom mohli hovořit donekonečna. A tak si raději představme, ale určitě s vědomím, že Kutnohořané mají svou knihovnu rádi a jejích služeb využívají víc než ve srovnatelně velkých nebo i větších městech:

Je pondělí 27. června, v 10.00 se před nyní již bývalou knihovnou řadí žáci základních škol do průvodu ke knihovně nové (Na Náměti 416), kde v 10.30 začíná slavnostní otevření. Slovo si bere viditelně rozrušená (rozzářená) ředitelka knihovny Gabriela Jarkulišová, která chválí stavaře, úředníky MěÚ, vedoucího odboru investic Jiřího Janála i své podřízené, kteří dle jejích slov odevzdali mnohem víc práce, než bylo jejich povinností. Za dodavatele stavby pronáší několik vět Tomáš Kubíček, generální ředitel firmy Unistav Construction, a. s. (mj.: „stavba už je třešničkou na dortu, strávili jsme tu dva roky a dva měsíce, líbí se mi propojení starého a nového, multifunkční pojetí objektu, je zřejmé, že se jednalo o týmovou práci a ta se vydařila“) a na závěr hovoří kutnohorský starosta Josef Viktora („Vše již bylo v podstatě řečeno, chci připomenout, že úspěch je nejen náš, ale i předchozího vedení města“) – a konečně (!!!) je páska je přestřižena, nová éra začíná. K tomu začátku patří i hudba a občerstvení ve velkém sále, program pro děti v horním patře, zájemci si mohou knihovnu prohlédnout od A až po Zet…

A čím skončit? Nabízí se toho hodně, ale vypomůžu si citátem hlavy chytřejší a učenější, ostatně její jméno bylo dlouhé roky i jménem školy, kde nová kutnohorská knihovna dnes sídlí.

Jan Amos Komenský: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá nikdo učený ani ve škole…“


Témata:

Nepřehlédněte