• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Kdo se během lockdownů více staral o děti? Výsledek výzkumu vás nepřekvapí

  23.2.2022
  Redakce

  V téměř každé druhé rodině v Česku měly v době uzavřených škol a školek celodenní péči o děti na starosti jen ženy. Pouze otec se o potomky za lockdownů staral v šesti procentech domácností. Když se muži zapojili, většinou jen vypomáhali. Po skončení omezení se stav obvykle vrátil do dřívější podoby. Rovnoměrnější rozdělení péče fungovalo ve dvojicích, kde se partneři o povinnosti dělili už před epidemií. Ukázaly to výsledky výzkumů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) a Sociologického ústavu Akademie věd ČR, které dnes na semináři o péči představily jejich autorky.

  VÚPSV pracuje na několikaletém výzkumu Současná česká rodina. Mimo jiné zjišťuje i postoje mužů a žen od 18 do 69 let. Jeden z průzkumů se zaměřil na situaci za lockdownů na jaře a na podzim 2020 a na jaře 2021, kdy byly školy a školky zavřené. Zapojilo se 420 úplných rodin s aspoň jedním dítětem do 14 let.

  Za první vlny celodenní péči v téměř polovině rodin zajišťovaly jen ženy a v šesti procentech jen muži. Ve třech z deseti domácností se na ní podíleli oba rodiče. V dalších dvou vlnách mírně ubylo rodin, kde se starala jen matka. Podíl domácností, kde pečoval jen otec, v epidemických vlnách zůstal stejný. V loňské jarní vlně pak přibylo rodin, kde se starali oba partneři. Byly jich dvě pětiny.

  „V úplných rodinách s aspoň jedním dítětem do 14 let poměrně dominantně bez ohledu na pandemickou vlnu v téměř polovině rodin hlavní celodenní péči převzala při uzavření škol žena. Muž se na hlavní péči nikterak nepodílel. Rodiny, kde převzal péči muž a žena na ní neparticipovala, byly v naprosté menšině,“ uvedla Anna Šťastná z VÚPSV.

  Kvůli skloubení zaměstnání a péče při loňské jarní uzávěře přes dvě pětiny matek volily práci z domova, víc než pětina byla na ošetřovném, víc než desetina měla dovolenou a zhruba pět procent si vzalo neplacené volno. Z domova pracovaly necelé dvě pětiny otců, kolem 15 procent mělo dovolenou, zhruba 13 procent ošetřovné a asi tři procenta neplacené volno.

  Sociologický ústav zjišťoval, zda se za první uzávěry na jaře 2020 v rodinách posílilo tradiční, nebo rovnoměrné rozdělení péče. Autorský tým vedl 28 rozhovorů s rodičovskými páry s dětmi do 12 let. Oba partneři měli středoškolské či vysokoškolské vzdělání a vydělávali. „V rodinách automaticky bez vyjednávání padla zodpovědnost za pokrytí péče na matky. I otcové se zapojili víc než dřív. Byli ale pořád v roli pomocníků. Nepřebírali zodpovědnost. Padla na ně případně část zodpovědnosti za to, co jim bylo bližší,“ uvedla socioložka Hana Hašková.

  Podle zjištění se rovnoměrné rozdělení péče posílilo v domácnostech, kde dělba fungovala už před epidemií. Rodiče se v době uzávěr dohodli na „směnách“, popsala Hašková. V ostatních domácnostech ženy uváděly, že se musely neustále věnovat dětem a domácnosti, práci dodělávaly po nocích. Muži odpovídali, že se zavřeli v pokoji a situaci po pár hodinách zkontrolovali. S dětmi se případně pár hodin učili vybraný předmět, který jim byl bližší. Vyšší zapojení mužů bylo krátkodobé, po skončení uzávěry se situace podle Haškové vrátila „do starých kolejí“.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte