Ke skladování nebezpečného styrenu u Litvínova vznikne znalecký posudek

26.8.2021
Jan Štoll

Inspektoři provedli na konci července neohlášenou kontrolu skládky v Celiu. Na skládce nebezpečných odpadů našli sudy s obsahem styrenových smol. Na hraně navážky o délce minimálně 70 metrů bylo umístěno několik vrstev sudů na sobě, na přilehlé straně další podélně uložené sudy. Inspekce životního prostředí zjistili, že na skládku byly přijaty od září 2019 do června 2020 nebezpečné odpady v řádu jednotek tisíců tun. „Přijaté odpady však měly být podrobeny úpravě a následovat měla termická likvidace ve zcela jiném zařízení, mimo areál společnosti Celio,“ řekl už dřív mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. Inspekce tak kvůli závažnému porušení provozního řádu skládky a nebezpečí závažného nepříznivého dopadu na životní prostředí rozhodla o omezení provozu skládky.

Na skládce Celio hořelo v minulosti několikrát. Loni v květnu zasahovali hasiči u požáru jedné z hal. V roce 2018 škoda po požáru dosáhla 100 milionů korun. Pokutu od ČIŽP dostal provozovatel v roce 2019 za to, že nepřekryl nebezpečný azbest a překročil kapacitu překladiště.

Inspekce omezila skládku u Litvínova kvůli nebezpečným odpadům

Daniel Kraft, člen představenstva řekl, že podnik postupuje podle schváleného projektu a neporušil provozní předpisy. Styrenová smola se převáží na skládku za Litvínovem z Nelahozevsi v rámci odstranění starých ekologických zátěží. Sudy jsou ukládány na předem určené místo a poté zahrnuty zeminou. „Myslím si, že tento odpad nemůže v žádném případě zahořet,“ uvedl ředitel společnosti Celio René Konečný.

Na jiném místě v areálu je linka na zpracování styrenů, kde se styrenová smola míchá a poté odváží do cementárny v Čížkovicích u Lovosic ke spálení. Od zahájení sanačních prací v Nelahozevsi bylo do Celia dovezeno 3194 tun tohoto odpadu a 1928 bylo již zpracováno a předáno do cementárny. „Vzhledem k tom, že cementárna není schopna kontinuálně odebírat veškerý zpracovaný styren, přistoupili jsme k uskladnění styrenové hmoty, a to podle předpisů,“ uvedl Kraft.

O omezení provozu skládky rozhodl Odbor životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje. „V odebraných vzorcích byla potvrzena vysoká koncentrace styrenu. Výsledky podrobných analýz v tuto chvíli ještě nejsou k dispozici,“ uved mluvčí úřadu Martin Volf.

„Jsem v šoku z toho, že si společnost, která se zavázala k likvidaci ekologické zátěže z minulých let, dovolí vytvořit další takovou zátěž pro životní prostředí. Svým chováním může dokonce ohrozit životy lidí, kteří by v případě požáru na skládce, která mimochodem zahořívá až podezřele často, zasahovali a nevěděli, jaké skryté nebezpečí na ně pod povrchem číhá,“ prohlásil hejtman Jan Schiller.

Aktuálně kvůli nařízení inspekce nesmí být do Litvínova dovezen žádný další styren. Provoz je na skládce omezen ve dvou sektorech na skládce nebezpečného odpadu a společnost má zakázáno zvětšovat aktivní plochu komunálního odpadu.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte