Kladenský magistrát rozehrál další kontroverzní partii. Tentokrát je ve hře divadlo

2.9.2019
Táňa Pikartová

Shrňme běh událostí kolem v současné době už velmi vyhrocené kauzy kladenského divadla. Začátkem prázdnin odvolalo vedení města dosavadního jednatele Jana Krafku. Podle jeho zastánců zcela bezdůvodně, na základě vykonstruovaných a zmanipulovaných informací. Vedení města své rozhodnutí zdůvodnilo špatným hospodařením. Dlouhodobě však divadlo vždy hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, což už dříve vysvětloval právě odvolaný jednatel pan Krafka. Radnice však rozpočet divadla, který sama schválila, kritizovala.

Město připravilo výběrové řízení nestandardně v době divadelních prázdnin, stalo se tak 8. července s tím, že uzávěrka přihlášek byla 5. srpna. Přihlásila se jen jedna uchazečka, navíc dlouhodobá spolupracovnice vedení města Irena Žantovská, která byla v souvislosti s divadlem známá ještě před samotným Krafkovým odvoláním. Už na jaře totiž pracovala jako poradkyně a konzultantka radních ohledně divadla.

Jmenování nové jednatelky se uskutečnilo velmi brzy po uzávěrce přihlášek, a to 12. srpna. Ve výběrové komisi zasedlo jen pět členů kladenské radnice, Asociace profesionálních divadel i oba kladenské soubory odmítly do komise vyslat své zástupce.

Dnes v pondělí 19. srpna jsme v divadle zahájili sezonu, prožíváme ale těžký den, nálada v divadle je pohřební, po měsíci a půl vysvětlování a argumentování fakty, které radnice nevyslyšela, se naplnily naše obavy,“ vyjadřuje mínění divadelníků Jan Slánský, umělecký šéf Městského divadla Kladno, a dodává, „neupíráme radě města právo zvolit a odvolat, ale nesouhlasíme s postupem a řešením. První krok pro zlepšení situace v divadle je nyní pro nás to, že paní Žantovská nebude ředitelovat, pokud bude, budeme nuceni divadlo opustit, nedovedu si představit v divadle pokračovat. Mám smlouvu, svým závazkům podle ní dostojím, ale lidsky se na akcích divadla podílet nechci.

Zajímali jsme se o důvody, které vedly primátora statutárního města Kladno k odvolání jednatele divadla Jana Krafky. Na otázky nám místo primátora, který byl podle Evy Havelkové z Odboru kanceláře primátora do uzávěrky našich novin na dovolené, odpověděla Petra Melčová, zastupitelka a členka dozorčí rady společnosti Divadla Kladno s.r.o.

Proč byl pan Krafka odvolán?

Rada města Jana Krafku odvolala z důvodu ztráty důvěry v jeho manažersko-ekonomické dovednosti v divadelním provozu. Zároveň však Janu Krafkovi, protože si vážila jeho uměleckého přínosu pro divadelní soubor, jeho práce na utváření hereckého profilu souboru, nabídla pozici personálního ředitele obou uměleckých souborů, ve které mohl stále ovlivňovat rozvoj a směřování divadla. Pan Krafka tuto nabídku nepřijal.

Proč bylo výběrové řízení vyhlášeno v době divadelních prázdnin? Jaký k tomu byl důvod?

Vypisovat výběrové řízení na konci sezony, aby se nový jednatel se vším seznámil, a to včetně
zaměstnanců divadla, ještě do začátku následující sezony je logičtější, než dělat změny v probíhající sezoně. Tak se tomu stalo například v případě nástupu pana Krafky a pana Slánského do funkcí v roce 2016, tehdy navíc bez řádného výběrového řízení.

Je výběr z jednoho kandidáta dostatečně transparentní, objektivní a vzejde z takového výběru kvalitní kandidát?

Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se do výběrového řízení přihlásilo více kandidátů, protože konkurence vytváří zdravé prostředí a vyhnuli bychom se tak nesmyslným spekulacím o tom, že o kandidátce bylo předem rozhodnuto.

Součástí kvalifikačních předpokladů byla „praxe na vedoucí pozici v divadle minimálně po dobu 5 let“. Z dostupných životopisů vyplývá, že paní Irena Žantovská nikdy tak dlouho žádné divadlo nevedla. Čím tedy splnila tento kvalifikační předpoklad?

Vedoucí pozice neznamená jen ředitele či jednatele divadla, ale například i ekonoma, uměleckého šéfa apod. Paní Žantovská ale podmínku splnila, jak vyplývá z jejího životopisu.

Spolupracovala paní Irena Žantovská s městem Kladnem v minulosti?

Byla oslovena před několika měsíci členkou dozorčí rady společnosti Divadla Kladno s.r.o. jako odborník na divadla, který má zároveň ekonomické vzdělání. Komunikace směřovala k pomoci tehdejšímu vedení divadla, tedy Janu Krafkovi, rozklíčovat možnosti efektivních úspor v provozu, protože rada města viděla nedostatky v chodu divadla, speciálně v efektivnosti a výši nákladů. Na analýzu již s vývojem situace nedošlo.

Po vyhlášení stávkové pohotovosti se situace v divadle vyhrocuje. Zvažujete nové výběrové řízení nebo navrácení bývalého jednatele do funkce?

Město trvá na tom, že ekonomickou stránku divadelních provozů je nyní potřeba svěřit odborníkovi s odpovídajícím vzděláním, který má zároveň praxi na vedoucí pozici v divadelním prostředí. Dojem, že se „situace zhoršuje“, je vyvoláván uměle některými osobami navázanými na předchozího jednatele.

Petice kladenských divadelníků

Nesouhlas s odvoláním jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o., pana Jana KRAFKY
s žádostí o ponechání Jana Krafky v pozici jednatele společnosti divadla Kladno s.r.o.
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice, vyjadřujeme důrazný nesouhlas s postupem vedení statutárního města Kladna.
Hlavním důvodem je náhlé odvolání jednatele společnosti divadla Kladno s. r. o., pana Jana Krafky, bez řádného zdůvodnění a bez věcných důvodů. Nesouhlas je umocněn skutečností, že Jan Krafka z Městského divadla Kladno a divadla lampion za necelé tři roky vybudoval nebývale úspěšné a řádně fungující scény a na nich působící úspěšné soubory, za něž mluví výsledky – neustále se zvyšující počet předplatitelů, četnost repríz, účast na festivalech napříč ČR i v zahraničí, spolupráce se školami a seniory, vytváření dalšího doprovodného programu přispívajícímu ke kulturnímu rozvoji města Kladna a všech jeho občanů. proto žádáme, aby úspěšný jednatel společnosti divadla Kladno s.r.o., pan Jan Krafka, zůstal jednatelem a i nadále řídil obě populární scény Městského divadla Kladno a divadla lampion.
K 19. srpnu 2019 měla petice v elektronické podobě 1100 podpisů.Nepřehlédněte