• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Kolem Mánesova mostu je živo

  24.1.2023
  Renata Říhová

  Praha má se stavem některých mostů přes Vltavu dlouhodobě problémy a je třeba je rekonstruovat. Mánesův most potřebuje novou hydroizolaci. Ta současná je ve špatném stavu a do konstrukce mostu zatéká voda. Zároveň s tím bude nutné opravit i silnici a chodníky a některé kamenné prvky. Vážné problémy, které by ohrozily v nejbližší době jeho provoz, ale most nemá. Kdy práce na opravě mostu začnou, zatím nebylo přesně stanoveno. Restaurátoři začali u Mánesova mostu opravovat také první ze dvou fontán. Podjezd pod Mánesovým mostem na Klárově byl koncem roku zprovozněn pro chodce a cyklisty. ČTK a Českému rozhlasu to řekli mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková, Eva Strejčková a restaurátor Jiří Fiala.

  Mánesův most má problém se zatékáním

  Technická správy komunikací (TSK) si v uplynulých letech nechala udělat kompletní diagnostiku Mánesova mostu, kdy odborníci zjišťovali kvalitu a stav jednotlivých materiálů, zatížitelnost mostu a provedli rovněž stavebně-historický průzkum, kdy popsali průběh výstavby mostu i následných oprav a jaké u toho byly použity materiály a v jaké kvalitě.

  „Tento most nás ničím extrémně nepřekvapil. Problémem je zatékání do nosné konstrukce, což se bude muset řešit novou izolací a samozřejmě novým vozovkovým souvrstvím a chodníky. Dále se potom budou muset upravit některé kamenné prvky, a to jak historické, tak ty, které jsou součástí samotného technického vybavení mostu, to znamená zábradlí a další části,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

  Co se týká zatížitelnosti, tak most podle zjištění odborníků splňuje očekávání u historického mostu. Most tak plní všechny limity na průjezdnosti aut i tramvají. „Bezprostřední problémy most nemá, ale musíme ho samozřejmě do budoucna řešit velkou rekonstrukcí tak jako další historické mosty,“ dodala Lišková.

  Mánesův most je desátým pražským mostem od jihu a slouží pro pěší, auta i MHD. Jeho předchůdcem byl visutý řetězový most nazývaný též Rudolfova či řetězová lávka. Nynější Mánesův most byl vybudován v těsné blízkosti Železné lávky. Stavěl se od roku 1911 a zprovozněn byl 11. března 1914. Do roku 1920 se nazýval Most arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Lávka byla po dokončení mostu zbourána.

  Restaurátoři se pustili do opravy kašny u Mánesova mostu

  Kašnu na jihovýchodním okraji Mánesova mostu začali restaurátoři rozebírat 1. prosince. Následně zrekonstruují odebrané části a budou zjišťovat, jak funguje uvnitř. Podle toho naplánují jednotlivé kroky oprav, ke kašně totiž neexistují podrobné plány. V budoucnu se chystá rovněž oprava druhé kašny, která je na severovýchodním konci mostu blíže k Rudolfinu. Autorem kašny je výtvarník Emanuel Halman.

  „V kašně se ztrácela voda a její technologie je na hraně životnosti, proto půjde do opravy. Opravíme nejdříve jednu kašnu, a pak druhou. Máme povolení (od památkářů), ale potřebujeme udělat nejdříve průzkum, pak návrh opravy a na základě stanoviska památkářů se kašna opraví,“ řekla Eva Strejčková z TSK.

  Problémem je, že ke kašně neexistují podrobné plány, z kterých by bylo patrné, jak přesně funguje. „Historicky se to neřešilo a informace buď chybí, nebo jsou pouze kusé. Nevíme, jak je ´bazén´ izolovaný, jestli má olověnou vanu, kudy vedou trubky, jestli jsou olověné, takže nyní při tom rozebírání hledáme, jak je vlastně kašna sestavená a kudy vedou technologie, abychom ji mohli opravit,“ doplnila Strejčková.

  Kašna vznikla dříve než balustráda mostu a kandelábry, které zároveň nesou trolejové vedení. V 90. letech 20. století pak byly při opravě mostu nahrazeny původní kandelábry těmi současnými, které nejsou totožné s původními. „Z historických pramenů se konkrétní fungování nepodařilo prokazatelně určit, proto musíme rozebrat horní části. Pak zjistíme, co a jak a jak dál postupovat,“ dodal restaurátor Jiří Fiala.

  Trubky v kašně běžně vedou středem dříku, avšak v tomto případě vedou podstavcem kandelábru. To podle Fialy zřejmě souvisí právě s tím, že kašna vznikla dříve než balustráda a kandelábry.

  Restaurátoři budou nyní pracovat jednak na opravě rozebraných kamenů, na kterých spraví defekty. Zároveň zjistí, jak fontána funguje a následně spolu s památkáři a projektanty rozhodnou o dalším postupu prací.

  Pod Mánesovým mostem vznikl nový podjezd

  Technická správa komunikací zprovoznila další část pěší a cyklistické infrastruktury v historickém centru města. Jedná se o nový podjezd pod Mánesovým mostem na Klárově. Tato stavba přináší zásadní zlepšení pro cyklisty, kteří jedou po levém břehu řeky Vltavy a představuje novou část cyklostezky A1. Spojuje také park u ulice Cihelná s Kosárkovým nábřežím a umožňuje tak pěším i cyklistům vyhnout se rozlehlé, velmi frekventované a z hlediska průjezdu složité křižovatce na Klárově. Podjezd vznikl v dosud nevyužívaném zarostlém prostoru, který zde byl jako rezerva pro podobný účel uvažován již při stavbě mostu.

  Stavba, která se nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky a leží v památkové rezervaci, byla zahájena vloni v květnu. Jedná se o společnou stezku pro pěší a cyklisty v délce 77 metrů a základní šířce 5 metrů. Na začátku úseku je společná komunikace rozšířena až na cca 6,5 metrů, což je dáno stávající konstrukcí Mánesova mostu. Šířka společné komunikace odpovídá vzdálenosti pilířů, mezi kterými je nová komunikace vedena.

  Úpravou prošla i přístupová rampa k plovoucímu molu na hladině řeky, která je opatřena zábradlím a nerezovými rošty s protiskluzovou úpravou. V rámci stavby opěrné zdi byla instalována také ocelová konstrukce přístupového schodiště v šířce 1,5 metru.

  Zdroj: ČTK, TZ TSK


  Témata:

  Nepřehlédněte