• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Kolín obnovil lesk své pomyslné koruny, chrámu sv. Bartoloměje

  26.8.2020
  Redakce

  V neděli 20. září 2020 bude v Kolíně slavnostně otevřen zrekonstruovaný areál jedné z nejvýznamnějších stavebních památek středověkých Čech, chrámu sv. Bartoloměje, jehož větší část byla až dosud veřejnosti skryta. Revitalizace zahrnula samotný chrám, kostnici, budovu bývalé farní školy, zvonici i parkány a trvala dva roky. Celkové náklady na projekt činily více než 90 milionů korun, z toho 86 milionů pokryla dotace a zbývajících 8,6 milionů vlastní prostředky města Kolín.

  Nejen pro Kolínské bude předposlední den letošního léta velmi významný. Po dlouhých peripetiích se totiž veřejnosti otevře celý areál chrámového návrší. „Více než rok a půl dlouhé přípravy dospěly v roce 2017 ke svému konci, přes všechny těžkosti a složitosti jsme úspěšně prošli procesem dotačního řízení v hodnotě desítek milionů korun,“ připomněl kolínský starosta Michael Kašpar (STAN).  „Nebyla to cesta jednoduchá, v počátku nám dotace přiznána nebyla. Povedl se však husarský kousek, po naší argumentaci vůči původnímu rozhodnutí ministerstva vydal poskytovatel dotace opravné rozhodnutí a peníze jsme získali.“

  Důkladnými restaurátorskými pracemi tak prošla barokní kostnice, která je množstvím kosterních pozůstatků a bohatostí ornamentální výzdoby v rámci ČR srovnatelná snad jen s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory. Významné rekonstrukce se dočkala i zvonice. V jejím přízemí vzniklo malé lapidárium, kde byly umístěny části chrličů, zbytky soch a relikty dalších historických prvků z chrámu sv. Bartoloměje a jeho okolí. V prvním podlaží byla zprovozněna zabezpečená expozice chrámového pokladu, s vystavenými monstrancemi, kalichy a rouchy, která prozatím nikdy vystavována nebyla a v současné době jsou součástí různých pozůstalostí většinou římsko-katolické církve. Dále se v ní nachází expozice zvonů, výstavní prostory a vyhlídka na město z vnějšího ochozu.

  Zrekonstruována a zpřístupněna je i stará farní škola s funkční černou kuchyní a s moderní interaktivní expozicí věnovanou událostem z historie města a slavným osobnostem Kolína. Kompletní obnovy se dočkaly vnitřní i vnější hradby, zelené parkány prošly terénními a sadovými úpravami, a celkově tak vznikl ojedinělý relaxační prostor v centru města. Jak uvedl Michael Kašpar, žádný ze stavebních objektů dosud nebyl přístupný k bezbariérovému užívání. I to se změnilo.

  Koruna Kolína zazáří ještě větším leskem

  Odstraněna byla také mříž mezi zvonicí a chrámem sv. Bartoloměje. Celý areál je tak i mimo otevírací dobu přístupný veřejnosti až k budově Staré školy. V souvislosti s přístupností by se nemělo zapomenout ani na plánované zpřístupnění brány, která bývala v hradební zdi mezi areálem chrámu a nynější zahrádkou domu, který patří Diakonii. Přes zahrádku Diakonie je opět po mnoha letech možné propojení do Kouřimské ulice.

  Podle regionálního historika Romana Šulce představuje celý komplex jinde u nás v této podobě nevídané spojení rané a vrcholné gotiky, tedy památku na dobu, kdy město Kolín zahrnovali čeští panovníci svou neobyčejnou přízní a štědře stavbu dotovali. „Monumentální chrám se tak dodnes nad městem doslova vznáší jako královská koruna a jeho největší ozdoba. Není proto divu, že byl v roce 1995 spolu s celým areálem historických staveb, které ho na tak zvaném chrámovém návrší obklopují, prohlášen za národní kulturní památku,“ napsal. Právě kvůli památkové ochraně bylo při úpravách nutné respektovat stávající stav konstrukci a požadavky památkové péče na tyto konstrukce. V průběhu realizace se Kolínští potýkali s mnoha požadavky Národního památkového ústavu, opakovaně museli provádět archeologické průzkumy, ale nakonec dospěli ke zdárnému konci.

  Kolínský chrám, s jehož výstavbou bylo započato kolem roku 1260 a na jehož podobě nese svůj díl i dvorní architekt Karla IV. Petr Parléř, je v tuzemsku vzácnou ukázkou kostela katedrálního typu. Jde o vícelodní stavbu s věncem ochozových kaplí v závěru presbytáře. Takové jsou u nás již jen tři – chrámy sv. Víta v Praze, sv. Barbory v Kutné Hoře a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory.

  Parkán u chrámu sv. Bartoloměje, Kolín

  Pro město Kolín tak projekt revitalizace a otevření prostoru v okolí kostela sv. Bartoloměje představuje největší stavební událost od rekonstrukce centrálního Karlova náměstí. Město získalo unikátní ucelené zákoutí v historickém centru, které bude sloužit kulturně vzdělávacím potřebám a zároveň se stane veřejným prostorem pro setkávání a konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

  „Přeji našemu městu, aby si svého historického dědictví vážilo, aby nebralo na lehkou váhu památkově chráněné centrum a budovy,“ uvedl starosta Michael Kašpar. „Jen úcta a pokora před tím, co zde vytvořili naši předci, je tou správnou cestou do dalšího harmonického rozvoje Kolína. Přeji mu to z celého srdce,“ dodal.

  Co bude na programu slavnosti

  Zahájení slavnosti v neděli 20. září před budovou Staré školy se v 16.00 hodin kromě kolínského starosty ujmou Ján Halama, farář kolínské farnosti, a Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Od půl páté do půl sedmé bude následovat prohlídka objektů a parkánů, spojená s produkcí swingové kapely Park Q. Akce vyvrcholí v chrámu sv. Bartoloměje koncertem Komorního souboru České filharmonie La Tromba, který začne v 19:00. Vystoupí při něm Jiří Houdek (sólová trubka), Ondřej Skopový (housle), Helena Skopová (housle), Dominik Trávníček (viola), Eduard Šístek (violoncello) a Jiří Vopálka (kontrabas).  Nepřehlédněte