Kraj poskytne Liberci dotaci na protipovodňová opatření na Lužické Nise

13.8.2022
Fefík

Liberecký kraj schválil poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Liberec na protipovodňová opatření na Lužické Nise. Finanční podpora bude tvořit polovinu nákladů – zhruba 1,126 milionu korun. Peníze budou využity zejména na dokumentaci pro územní rozhodnutí a analýzu dat.

V neděli 7. srpna jsme si připomněli smutné výročí. Bylo to dvanáct let od toho, co náš kraj zasáhly ničivé povodně. Tehdy o život přišlo pět lidí a byly poškozeny tisíce nemovitostí v 81 obcích Libereckého kraje. Jako starosta Hrádku nad Nisou jsem tenkrát zažil chvíle, na které nikdy nezapomenu. Nechci, aby se to znovu opakovalo, a proto podporuji všechna smysluplná protipovodňová opatření,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Jsme si vědomi, co dokáže a jakou sílu voda má. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu, a proto je dobré, abychom byli připraveni. Vyjednávat podobné projekty je však postupem času složitější a složitější,“ dodal.

Rozhledna Na Stráži hlídkuje nad Sloupem v Čechách dvanáctou sezonu

 

Projekt vychází z memoranda o společném zájmu a postupu ve věci spolupráce při přípravě protipovodňových opatření, které kraj uzavřel v říjnu minulého roku ve spolupráci s Povodím Labe a šesti obcemi a městy, jimiž protéká Lužická Nisa. Jeho součástí budou zejména průzkumné práce, jako jsou například geodetické měření a dendrologické průzkumy, inženýrsko-geologický průzkum s vrty do hloubky až šest metrů anebo posouzení technického stavu nábřežních zdí.

Budeme pracovat také s modelem proudění podzemní vody a hydrologickými daty, která můžeme využít pro co nejefektivnější účinnost navržených opatření,“ dodal Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Povodí Lužické Nisy je oblastí s významným povodňovým rizikem, proto jsem rád, že memorandum, které jsme loni podepsali, již přináší konkrétnější výsledky.“

Podle memoranda se výdaje na projektovou přípravu dělí mezi města a Liberecký kraj rovným dílem.

Zdroj: Filip Trdla, Liberecký krajNepřehlédněte