Krajské peníze na dostavbu a rozšíření vodovodů získalo deset obcí, rozdělí si devět milionů korun

8.7.2021
Roman Kořinek

„Chtěli jsme vyjít vstříc všem žadatelům, proto jsme po dohodě pokrátili výši krajské dotace, aby se dostalo na všechny. Jsme rádi, že i přesto mají obce o dotace zájem a budou tak moci naplánované rekonstrukce vodovodů a kanalizace zrealizovat. Finance vyčleněné v tomto programu jdou z krajského rozpočtu a z poplatků za odběr podzemních vod,“ vysvětlil uvolněný zastupitel Karel Jakobec (ODS).

Peníze tak získalo všech deset obcí, které ale musejí do připravených projektů vložit více vlastních finančních prostředků.  Dotaci využije například obec Bublava na dostavbu stok tlakové kanalizace a vodovodu v částech obce, které potřebné rozvody v současnosti nemají.

„Stavět se také bude tlaková kanalizace v Radošově, kde je zároveň třeba prodloužit vodovod v lokalitě „Za Mokřadem“. V Těšovicích zase vymění vodovodní řad a zruší stávající vodovod, který dosloužil. Ovesné Kladruby mají v plánu provedení vrtu a vybudování vodojemu s úpravnou vody. Následně se předpokládá napojení vodojemu na plánovaný vodovod,“ doplnila Jana Pavlíková, mluvčí Karlovarského kraje s tím, že rozdělení peněz již schválilo i krajské zastupitelstvo.

Zdroj: vz/kr-karlovarskyNepřehlédněte