Křesetice v roce 2022 významně zlepšily hospodaření s odpady

28.11.2022
Vítězslav Hospes

Obec Křesetice nedaleko Kutné Hory (patří k ní i Chrást, Krupá a osada Bykáň) se v roce 2022 zaměřila na hospodaření s odpady.

Již zhruba v polovině roku zde byl nově zřízen velkokapacitní kontejner na BIO odpad, ale to zdaleka není vše.

S využitím dotace EU (z Fondu soudržnosti) byl vybudován systém pro předcházení vzniku odpadů a zřízení RE – USE (v překladu zhruba (užití, opětné užití, údržba) centra na území Středočeského kraje. Práce byly zahájeny 23. 8. 2021, oficiální termín ukončení je sice 31. 1. 2022, ale v podstatě je vše již hotovo. Na toto místo mohou lidé z obce vozit klasický velkoobjemový odpad jako jsou skříně, sedačky vybavení domácností a dílen, tak aby mohl posloužit někomu dalšímu. Hlavním cíle jsou zřejmé: Předcházet vzniku odpadu a zvýšit poměr recyklace.

Akce si logicky vyžádala značné finanční prostředky: 1 365 439 Kč. Dotace od EU z této částky pokrývá 85 procent, je tedy 1 163 439 korun. Příspěvek obce je 205 313 Kč. Realizací prospěšného projektu má docházet k snížení produkce odpadů ve výši cca 16, 61 tun ročně. Zbývá už pouze dodat, že řídícím orgánem projektu je Ministerstvo životního prostředí a příjemcem dotace obec Křesetice.

V Křeseticích přibyly i další prostory na separovaný odpad.

Stále ještě nejsme u konce. Obec Křesetice vybudovala v roce 2022 také další sběrná místa pro umístění kontejnerů na separovaný odpad. Hlavní cíl je očividný i zde: Zvýšit poměr separovaného odpadu ke komunálnímu.


Témata:

Nepřehlédněte