Kroměříž se zazelená novými stromy a keři

12.5.2022
Redakce

Kroměřížská radnice spolu s žáky základních škol a studenty Gymnázia Kroměříž na jaře vysadila nebo ještě vysadí ve městě přes 2300 stromů a několik stovek keřů. Nová zeleň se objevila či ještě objeví na rušných místech, jako jsou Velké náměstí, náměstí Míru a Moravská ulice. Nové stromy jsou i na vrcholu kopce Barbořina, kde radnice dokončila Naučnou stezku veverky Čiperky.

Na Barbořině nechalo město podle mluvčího radnice Jana Vondráška v zimě odstranit suché a nebezpečné dřeviny. Na jaře v lokalitě vysadilo více než 2100 stromů. „Jednalo se o buky, duby, jedle, třešně, javory či habry. S výsadbou pomáhaly děti ze základních škol Slovan, U Sýpek a z církevní základní školy. Ekoložka města jim k tomu navíc připravila naučný doprovodný program,“ doplnil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Téměř dvě desítky ovocných stromů radnice vysadí v sadu za Podzámeckou zahradou. „Budou se na tom podílet studenti Gymnázia Kroměříž,“ dodal místostarosta Vít Peštuka. V místní části Vážany ve větrolamu za cihelnou nově roste 150 dubů, které zaplnily prázdná místa po loňském odstranění odumírajících a nebezpečných topolů.

K odclonění bytových domů v rušné Moravské ulici vysadilo město čtyři okrasné hrušně. „Zaujmou bohatým kvetením a malými plody, jež vydrží na stromě až do zimy a jsou atraktivní potravou pro ptactvo. Na Velkém náměstí bylo vysazeno šest dubů kulovitého tvaru koruny do nádob mobilní zeleně,“ uvedl Vondrášek.

Duby podle Krejčíře alespoň částečně přispějí k ozelenění středu města. „Je škoda, že kvůli stanovisku památkářů nelze na Velké náměstí i na jiná náměstí vysadit stromy přímo do země. Vhodná místa by se jistě našla, vidíme to na příkladech jiných měst. Tyto stromy by přispěly k celkově příznivějšímu ovzduší zejména v létě. Je známo, že pod korunami bývá vlhčí klima a nižší teplota vzduchu, než je na vydlážděných plochách,“ uvedl Krejčíř.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte