Kutnohorská nemocnice pokračuje (nejen) v zateplování budov

17.10.2022
Vítězslav Hospes

Zateplování budov v areálu kutnohorské nemocnice bylo zahájeno letos, v polovině dubna 2022. Práce na několika objektech současně postupují za provozu, pochopitelně s ohledem na to, aby prioritní bylo zachování co nejleších podmínek pro pacienty i zdravotnický personál. S obnovou a zateplením je prováděna i výměna oken, topných těles, instalace venkovních žaluzií a změna systému vytápění, která má již za sebou provozní zkoušku. Opomenout nelze ani opravu střechy nad někdejší prádelnou.

Ředitel kolínské nemocnice (pod níž nemocnice Kutná Hora organizačně spadá) Petr Chudomel připomíná, že situace Kutné Hory není někde na periférii zájmů. Důkazem bylo i slavnostní zahájení provozu nového CT přístroje, které se v kutnohorské nemocnici konalo 21. září za účasti zástupců Stč. kraje, vedení nemocnic i města pod Barborou. Primář RDG oddělení MUDr. Tomáš Pelikán konstatoval, že oproti původnímu CT se výrazně sníží dávky záření a to až o 82 procent.

V těchto místech už je zateplení objektu dokončeno.

Velmi příjemně zněla Kutnohořanům slova náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka, který zopakoval slib kutnohorskou nemocnici každoročně modernizovat a podporovat investice nejméně 10 miliony korun (samotný CT přístroj stál cca 19 milionů korun a náklady na zateplení objektů v areálu nemocnice jsou zhruba 70 milionů korun).

Závěrem snad můžeme konstatovat, že i když obecně vzato situace zdravotnických zařízení v ČR není růžová, nemocnice v Kutné Hoře (ještě poměrně nedávno v doslova kritickém stavu) se opravdu nekrčí někde na okraji – nemalé investice do jejího stavu i chodu to naznačují i dokazují.


Témata:

Nepřehlédněte