Kutnohorský arciděkan se po patnácti letech rozloučil s městem pod Barborou

26.7.2022
Vítězslav Hospes

Od srpna 2007 až do oslav patrona farnosti, svatého Jakuba (23. – 24. července 2022) byl P. Jan Uhlíř kutnohorským arciděkanem. Ve městě, plném vzácných památek ani nemohl jinak: Odvedl při jejich rekonstrukcích, opravách, či obnovách (samozřejmě přitom nemohl nechat stranou své hlavní poslání – péči o věřící) rozsáhlou, namáhavou, významnou a velmi potřebnou práci. Za všechny připomeňme alespoň náročnou opravu kostela sv. Jakuba (doslova od střechy a věže až po podzemní prostory), spojenou s návratem zvonu do svatojakubské věže. Mnozí Kutnohořané i návštěvníci Kutné Hory si stále v mysli opakují sbírku na zvon, protkanou řadou akcí, jakou byl například Běh pro zvon Jakub Maria i na samotné vyzdvižení zvonu původní středověkou metodou.

Stejně často jistě ovšem vzpomenou na osobnost arciděkana Jana Uhlíře, jehož prioritou byl vždy důraz na mezilidské vztahy, setkávání lidí a pomoc při řešení jejich niterných problémů. Jedním z kroků, které patří do této sféry, byl určitě vznik církevní mateřské školy…

Z Kutné Hory P. Jan Uhlíř odchází na pokyn biskupa královéhradecké diecéze. Neloučí se lehce (bude své povinnosti nadále plnit v Pardubicích), město a jeho lidé mu přirostli k srdci. Jako kdyby vyslovil: „Dobrá, péče o památky je velmi důležitá, ale prioritní pro mne vždy byla a bude péče o věřící lidi.“

V Kutné Hoře Jana Uhlíře vystřídá Vladislav Brokeš (dosud pracoval v Ústí nad Orlicí). A P. Jan Uhlíř se s městem pod Barborou i svými farníky rozloučil na sobotním koncertu v Viktora Darebného či v průběhu nedělní poutní bohoslužby. Lidé k němu přistupovali, aby vyjádřili svůj dík, stiskli ruku. V nedělní poledne se k tomu symbolicky rozezněl zvon Jakub Maria…


Témata:

Nepřehlédněte