Láska je nemoc, která se nedá vyléčit. 40 citátů Boženy Němcové o lásce a bolesti

3.7.2019
Lukáš Mucha

„Ptáte se, jaký je univerzální lék na velikou bolest? Čas.“

„Děti a psi hned poznají, kdo je má rád.“

„O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne.“

„Manželství může býti nebem, kde je láska a vzájemná úcta, mění se však v peklo, jakmile klesne ke sprostotě.“

„Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství – avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.“

„S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.“

Láska je nemoc, ale zdravá. 10 nejlepších citátů Zdeňka Svěráka

„Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub.“

„Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěřil, že byl někdy šťasten.“

„Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.“

„Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!“

„Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.“

„Chladná žena je taková, která ještě nepotkala muže, jehož by mohla milovat.“

25 nejlepších citátů Jana Wericha o blbcích a blbosti. Které znáte?

„Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby – jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou.“

„Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí.“

„Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí.“

„Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.“

„Neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.“

„Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.“

Chvilka melancholie. Známe 13 nejsmutnější citátů o lásce a životě

„Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí.“

„Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou.“

„Důvěra a láska musí chodit pospolu.“

„Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.“

„Dobrota srdce okrašluje pěknou tvář.“

„Nevědomost ženy je bič, jejž muž sám na sebe pletl.“

Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti. Nejlepší citáty Johna Lennona

„Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm.“

„Člověk bývá sám svým škůdcem.“

„Žena musí vrátit lidstvu ztracený ráj, onu drahocennou perlu; dřív však musí vědět, že spočívá na dně vlastního srdce, tam že se musí pro ni ponořit!“

„Kdo sám čest nemá, jinému ji nedá.“

„Kde tě rádi vidí, tam choď zřídka, a kde neradi, tam nikdy.“

„Žena musí být povýšena na stolec panovnický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala, ale co anděl míru mezi ním a světem.“

Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní. Nejlepší citáty Coco Chanel

„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.“

„Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne.“

„Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží.“

„Proti větru plovat a zpívat je sice hezké, ale trochu namáhavé.“

„Láska k dětem je moje jediné štěstí.“

Opravdová radost je radost druhého. Nejkrásnější citáty Saint-Exupéryho o štěstí

„Když jsou dva ustavičně pospolu, všechny svoje potřeby jeden Před druhým vykonává, pěkné, nepěkné, tu se zevšední jeden druhému. Není pak touhy, ani poesie, je to jen zvyk a potřeba, co je k sobě vábí – a to je, co se mi protiví.“

„Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.“

„Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.“

„Čistota je půl zdraví a veselost celé.“

„Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne.“Nepřehlédněte