Letošní žně na Kutnohorsku se opozdily, ale  dopadly celkem dobře

15.10.2021
Martin Solar

 

Zemědělci v okrese Kutná Hora už mají žně za sebou a dokonce i jejich velkolepou oslavu (tradičně spojenou s vinobraním) v krásném prostředí zámku Kačina a jeho zahrad, naplněnou vystoupeními špičkových kapel, zpěváků, divadel a dalších umělců, dobrým jídlem, představením regionálních potravinářských firem a jejich produktů a udělením několika ocenění, z nichž připomeňme alespoň v kategorii osobností Kutnohorska Ing. Milana Víznera, dlouholetého ředitele PIAS, a. s. Suchdol (za přínos zemědělství v regionu) a  Ing. Jindřicha Šejvla, od r. 1993 jednatele Agro Kluky, s. r. o. (čestné ocenění za zásluhy o rozvoj akce Vinobraní a dožínky na Kačině, která letos dospěla do jubilejního 10. ročníku).

Oslavy však nechme stranou a podívejme se na žně 2021 poněkud blíže. S fakty a odbornými pohledy mi výrazně pomohly Ing. Ludmila Hejdánková (Státní zemědělský intervenční fond) a Ing. Veronika Vraná (ředitelka Okresní agrární komory Kutná Hora), za což jim srdečně děkuji.

Jako obvykle nelze přejít jeden ze základních faktorů, které žně ovlivnily. Tím je samozřejmě počasí – hlavní příčina skutečnosti, že sklizeň se prodloužila zhruba o 14 dnů oproti loňsku, kdy byla ukončena v polovině srpna. Tento časový posun se logicky týkal i zakládání nových ozimých porostů. Jednalo se o časté srážky, v některých katastrech (ZOS Kačina, ZEVA Chlístovice, a další) dokonce úrodu poškodily kroupy. Počasí se ostatně negativně projevilo i na kvalitě, zejména u potravinářské pšenice a sladovnických ječmenů.

Letošní výkupní ceny jsou příznivější než v roce 2020, ale to neznamená, že by zemědělci měli ze dne na den pohádkově zbohatnout. Většina si odbyt totiž zajišťuje předem a nelze pominout skutečnost, že celkový ekonomický výsledek ovlivnilo zvýšení vstupních nákladů – hnojiv, osiva, mezd, apod. Když to vše sečteme a podtrhneme, dá se konstatovat, že žně na Kutnohorsku dopadly uspokojivě, tak jako zhruba posledních pět roků. Pokud vás zajímají podrobnosti, zde  jsou žňové výsledky  roku 2021 a v závorce vždy skutečnost roku předchozího:

PŠENICE OZIMÁ – ke sklizni 12 445  ha (11 895), průměrný výnos 7,56 t/ha (7,09), PŠENICE JARNÍ 542 ha (124), 6,6 t/ha (6,31), JEČMEN OZIMÝ 2350 ha (2403), 6,6 t/ha (6,91), JEČMEN JARNÍ 2790 ha (2502), 5,87 t/ha (5,61), ŽITO 290 ha (270,6), 5,16 t/ha (6,0), OVES 910 ha (596,7), 3,3 t/ha (6,13), TRITIKALE  220 ha (0), 6,5 t/ha (0), vloni bylo sklizeno tzv. „na zeleno“ (do siláže),  a nevykazovalo se tve žňovém zpravodajství. Letos se sklízelo v plné zralosti na zrno. OBILOVINY CELKEM 19547 ha (17792), 7,08 t/ha (6,8).  ŘEPKA 8075 ha (7943), 3,37 t/ha (3,75).

Nic z toho, co jsme v předchozích řádcích uvedli, v žádném případě neznamená, že zemědělci řádně sklidili a teď je čeká dlouhý, bezstarostný, zasloužený odpočinek. Sklizená pole je nezbytné připravit na další období – orat, sít, vláčet, atd.  Počítat nelze ani náhodou s tím, že počasí bude jen a jen příhodné a vlídné. Měli bychom to mít na paměti, když se například zakousneme do voňavého krajíce chleba, nebo když si připijeme pohárem piva.

hos


Témata:

Nepřehlédněte