Liberecká knihovna zrestaurovala 21 nejcennějších a nejohroženějších knih, tisků a pergamenů

22.9.2021
Fefík

Jedná se o 13 dokumentů v gotických vazbách, 3 pergamenové zlomky z 12. a 13. století a  šest nejvíce poškozených starých tisků. K zrestaurovaným dílům patří například známá Schedelova kronika z roku 1493 nebo Catholicon z roku 1483, jehož autorem je Johannes Balbus a kteerý má velmi krásnou gotickou vazbu se zbytky kování.

Největšími změnami prošla díla od Pavla Kristiána z Koldína (1579) a Matyáše Tannera (1683). Jelikož se jedná o vzácná díla, která vyžadují speciální péči, nejsou čtenářům běžně přístupná. Knihovna je uchovává v samostatné klimatizované místnosti, tzv. trezoru, kde jsou uložena ve tmě při teplotě 17 °C a vlhkosti padesátiprocentní vlhkosti.

Tři zámky z Českolipska se daří obnovovat díky ministerskému Programu záchrany

Vybrané tisky je možné zapůjčit k badatelským účelům do studovny ve studijní knihovně. Dva ze vzácných dokumentů jsou díky digitalizaci přístupné v digitální knihovně Kramerius. Jedná se o tzv. Rohnovu kroniku z roku 1763 a Práwa Městská Králowstwij Czieského od Pavla Kristiána z Koldína z roku 1579.

Knihovna představí zrestaurované tisky jako celek a připravuje na nadcházející podzimní měsíce venkovní výstavu, která bude spojená s fyzickou ukázkou vybraných historických tisků.

0 lib 1621532830_Schedel_detail_pre
Část stránky Schedelovy kroniky před restaurováním.
(KVK v Liberci)

Zdroj: KVK LiberecNepřehlédněte