Tři zámky z Českolipska se daří obnovovat díky ministerskému Programu záchrany

20.8.2021
Fefík

Zámek ve Stvolínkách, jehož současným vlastníkem je zdejší obec, tvoří společně s objekty kostela Všech Svatých, bývalým zámeckým parkem a hospodářským zázemím jedinečný barokní soubor letní rezidence litoměřických biskupů, vzniklý po roce 1664. Novodobou historii barokního areálu poznamenala druhá polovina 20. století, především 80. léta, a uzpůsobení zámku k potřebám českolipského archivu, Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Při něm došlo k zahájení adaptace půdního prostoru pro vestavbu depozitáře, výměně střešní krytiny za dřevěný šindel a výměně okenních výplní.

Rybníky na Novoborsku během přívalových dešťů ohrožují části České Lípy

O tři roky později se do Programu PZAD zapojil také objekt renesančního zámku v Horní Libchavě. Od této chvíle se snaží památková péče především o obnovu havarijního stavu střešního pláště a repasi okenních výplní. Část objektu byla také zobytněna.

V roce 1623 koupil konfiskované panství Vilém Vratislav z Mitrovic, pozdější velkopřevor maltézského řádu. Řádovou komendou (sídlo rytířského nebo křižovnického řádu) zůstala pak Libchava až do vzniku československého státu.

„V první třetině 20. století, tedy za vlastnictví agrárnického senátora Josefa Vraného, prošel objekt necitlivými úpravami. Na stavu objektu se podepsalo také další jeho využívání, například jednotkami SS nebo armádou. Nešetrné zacházení a neúdržba objektu pokračovala i po roce 1989, kdy zámek přešel do vlastnictví obce Horní Libchava. Od roku 2010 je zámek v soukromém vlastnictví a jeho majitelé se snaží o velmi náročnou obnovu za spolupráce s památkovou péčí.“ ujasnil Petr Feige z Národního památkového ústavu (z územního odborného pracoviště v Liberci) vývoj objektu ve 20. století i jeho aktuální stav.

Česká Lípa má teď jediný velký kulturní stánek, Crystal. Opravovat ho bude za pochodu

Ve stejném roce se do Programu záchrany architektonického dědictví zapsal i zámek v Horní Polici.

S výstavbou zámku bylo započato na konci 17. století, pravděpodobně ve stejné době jako se stavbou areálu kostela Navštívení Panny Marie. Obě stavby byly dokončeny ve dvacátých letech 18. století, kdy panství spravovala vévodkyně Anna Marie Františka Toskánská. Za autory obou staveb se považují Guilio a Octavio Broggiové.

Zámek sloužil jako správní budova pro úřednictvo. V 19. století zde byl umístěn jezuitský seminář. Po roce 1948 byl zámek převeden do užívání zemědělského družstva, které jej využívalo k hospodářským a administrativním účelům. Současným vlastníkem objektu je obec Horní Police.

Od roku 2017 bylo tedy provedeno odvětrání obvodových zdí v 1. nadzemním podlaží pomocí odvětrávacích kanálků, souvrství podlah včetně pochozích vrstev, cihelné topinkové dlažby a obnova části interiérových omítek.

Zdroj: Národní památkový ústavNepřehlédněte