Lysolajští si loni nadělili opravený pomník padlých, obecní vinici a chodník ke hřišti. Sportoviště přijdou na řadu letos

2.1.2019
Fefík
Další fotky

„Žijeme v 21. století, kdy se všechno kolem nás rozvíjí. Ani Lysolaje už dávno nejsou jen vesnicí na hranici velké Prahy. Preferujeme však zachování poklidného venkovského rázu s důrazem na životní prostředí, a proto se budeme i nadále snažit o umírněný rozvoj naší městské části tak, aby nové projekty vycházely z potřeb občanů,“ sdělil k tomu starosta Lysolaj a zároveň náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.
Lysolajskou radnici vede už od roku 2010.

Umírněným rozvojem je aktuálně míněna příprava výstavby nové radnice a především sportovně-rekreačního areálu na jižním kraji obce (Denkrova pískovna) a fotbalového hřiště na straně opačné.
Tedy tam, kde se říká Na Štěpnici. Mimochodem tu míval svoji chatičku spisovatel Petr Šabach, tady se udál děj jeho knížky Ramon. Tady jsou práce v plném proudu.
„Dokončují se hrubé terénní úpravy, příjezdová komunikace, parkoviště a samotné hřiště. Tato část prací bude hotova do konce letošního roku. Celkové náklady dosáhnou 26 milionů korun,“ říká Petr Hlubuček. „Tyto prostředky byly získány kompletně z dotací. V průběhu měsíce srpna se nám podařilo vysoutěžit společnost Gardenline jakožto zhotovitele další fáze, spočívající ve vybudování objektu šaten a zázemí pro fotbalisty v hodnotě 12 a půl milionu korun.“
Stavba zázemí už začala a hotovo by mělo být koncem příštího léta, přičemž má být lokalita doplněna o dopravní hřiště pro děti, psí výběh a veřejnou zeleň.

„Malé“ radnice ustavily sněm – chtějí debatovat o svém financování, o Metropolitním plánu a ochraně před developery

Dokončují se i zemní práce v rámci projektu Revitalizace Denkrovy pískovny, která se nacházela při jižním okraji obce pod polnostmi, dělícími Lysolaje a Šárecké údolí, tedy tam, kde se kdysi říkalo K vinicím.
V současné době probíhají sadové úpravy, včetně vzniku první obecní lysolajské vinice, kde budou na jaře vysázeny tři odrůdy vína (dvě bílé – Solaris a Saphira a jedna červená – Cabernet) v celkovém počtu 540 hlav vína. Výsadba stromů a keřů by měly být už hotova. V nadcházejícím roce by měla být zahájena druhá etapa spočívající ve vzniku multifunkčních sportovních hřišť, odpočinkových zón, grilovacího místa, v osázení městským mobiliářem a dalšími prvky.

Starý pomník…

To pomník padlých při hlavní lysolajské komunikaci se v novém hávu už představil.
„Jádro pomníku je vystavěno z kamenů a cihel a socha byla na tento základ namodelována z umělé kameniny (tzv. Terasa). Byl postaven v roce 1921, je starý 98 let a ta léta se na něm podepsala, takže se pomalu rozpadal,“ sdělil akademický malíř Milan Vácha, který se rekonstrukce pomníku zhostil.
„Musel jsem všechna vypadaná místa z vnitřku dodělat betonem a domodelovat díry a praskliny na soše Terasem. Povrch je ošetřen hydrofobně Porosilem. Při restaurování jsem se dozvěděl, že na pomníku byla dříve nějaká jména a díky šťastné náhodě jsem získal původní model od sochaře Jílka z roku 1921, který zachránil z kontejneru před likvidací z bývalého Národního výboru pan Radek Schierreich. Na tomto modelu jsou naznačeny řady jmen padlých, ale na pomníku byla tato jména po 2. světové válce odsekána a překryta dvěma deskami z černého skla, aby pomník připomínal také hrdiny z 2. světové války. V kronice jsme vyhledali původní nápisy, jména padlých v 1. světové válce a rozhodli jsme se, že je obnovíme. Nechali jsme odlít dvě desky s 25 jmény z hliníku ve slévárně v Trutnově,“ informoval v lokálním zpravodaji sochař Vácha, který Lysolajským v minulosti také starostoval.
Pomník byl vrácen veřejnosti koncem října.

V Radotíně chtějí mít nový most jako v Londýně. Také bazén a protipovodňové stěny, vše se točí kolem vody

… a nová radnice

Současná samoobsluha, nevzhledná montovaná stavba, jejíž historii i budoucnost jsme čtenářům Našeho REGIONU už představili, bude nahrazena objektem nové radnice.

„Výstavbu bychom chtěli zahájit do dvou let, v současné době se už pracuje na projektové dokumentaci. Lysolaje tak získají to, co jim chybí, tedy příjemnou a funkční centrální část,“ uzavřel inventuru roku 2018 starosta Hlubuček.

FOTO: Lysolaje 2018

Lysolaje 2018 - 1 obecní úřadLysolaje 2018 - 2 VI lyso (2)Lysolaje 2018 - 2 VI lyso+ (2)Lysolaje 2018 - OLYMPUS DIGITAL CAMERALysolaje 2018 - 4 F lysol
Další fotky
Lysolaje 2018 - 5 F lysLysolaje 2018 - 6 PO lyso pomníkLysolaje 2018 - 6 PO DSCN8450Lysolaje 2018 - 7 PO váchaLysolaje 2018 - OLYMPUS DIGITAL CAMERALysolaje 2018 - OLYMPUS DIGITAL CAMERALysolaje 2018 - OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Nepřehlédněte