Města Karlovy Vary, Chodov a Nová Role uzavřela společné memorandum o spolupráci s teplárenskými společnostmi

12.1.2022
Roman Kořinek

Memorandum se týká oblasti centrálního zásobování teplem a jak zástupci města, tak dodavatelé v něm deklarují podporu centrálnímu zásobování teplem a vůli jej udržovat a rozvíjet. Společně se zmíněnými městy memorandum uzavřela společnost Karlovarská teplárenská a.s., Karel Holoubek – Trade Group a.s., Teplo Chodov s.r.o., Norobyt, s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a SUAS Teplárenská s.r.o.

„Podpis memoranda je symbolickým završením několika měsíčního jednání o spolupráci na dodávkách centrálního zásobování teplem (CZT). K jeho uzavření nás vedl společný pohled na současnost i budoucnost centrálních dodávek tepla. Ty z našeho pohledu mají smysl a budoucnost, jsou ekonomicky výhodnější i ekologičtější než kotelna v každém domě. Jsme přesvědčeni, že centrální zásobování teplem má smysl udržovat a rozvíjet, stejně jako hledat nové zdroje výroby,“ uvedl první náměstek primátorky města Karlovy Vary Tomáš Trtek (ANO) a pokračoval: „Hlavním záměrem spolupráce definované memorandem je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a nedojde k rozpadu systému CZT, ubezpečit je, že si nebudou muset zajišťovat vlastní zdroj tepla. Stejně tak je memorandum ubezpečením směrem k producentům a servisním organizacím, že mohou investovat nemalé finanční prostředky do nových technologií a nových zdrojů tepla, například i zpracování odpadů, stejně jako hledání efektivity celého systému.“

K memorandu se připojily subjekty participující na přivaděči tepla ze závodu ve Vřesové, který zajišťuje dodávku pro zhruba 80 tisíc obyvatel. Starostka Nové Role Jitka Pokorná (SNK1) sdělila, že vedení města stálo před složitou otázku, zda vybudovat vlastní plynovou kotelnu, nebo zda zachovat systém dodávek tepla centrálně.

„Rozhodli jsme se pro zachování současného systému, ale s podmínkou nákladné rekonstrukce přivaděče tepla, který je ve špatném technickém stavu. Náklady na novou kotelnu jsou velmi podobné odhadu nákladů rekonstrukce. Zvolená varianta je ale podstatně ekologičtější a já věřím, že bude ekonomičtější v otázce ceny tepla,“ doplnila Jitka Pokorná.

Podobnou otázku řešili i v Chodově. „Jsme panelákové město a při zvážení všech variant jsme se přiklonili k podpisu tohoto memoranda. Máme tak garantován jeden zdroj a můžeme se věnovat modernizaci rozvodů a snižování energetických ztrát,“ sdělil starosta Chodova Patrik Pizinger (Místní).

Zástupci hlavního dodavatel tepla Sokolovské uhelné v memorandu deklarují svoji připravenost pro dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie.

„I nadále máme ambici být prostřednictvím sesterské společnosti SUAS GROUP významným dodavatelem tepelné energie, ovšem v budoucnu také z čistých zdrojů. Společnost má záměr vybudovat zařízení určené pro energetické využití odpadu, hodlá být dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro výrobu a dodávky teplené energie na konkurenceschopné cenové úrovni a je připravena zajistit dodávky teplené energie do karlovarského regionu minimálně do roku 2035,“ dodal místopředseda představenstva Sokolovské uhelné David Najvar.

Zdroj: vz


Témata:

Nepřehlédněte