Město bez autovraků. Tak si představuje Kolín svoje parkoviště, ulice i zákoutí

31.3.2021
Táňa Pikartová

Zmíněná nedostatečnost výkladu zákona, na kterou Kolínští upozornili poslance, už byla naštěstí v minulém roce zákonodárci napravena, a tak nic nebrní tomu, aby byly autovraky odklizeny. Mohou tomu pomoci občané, pokud na nějaký vrak na území města Kolína narazí. Nepojízdné vozidlo vykazující nepřehlédnutelné prvky vraku nebo je dlouhodobě ve špatném stavu odstaveno na pozemní komunikaci, je třeba sdělit Městské policii v Kolíně, která provede lustraci vozidla, a předá na Odbor správy městského majetku k řešení.

Oprávnění Města Kolína pro řešení vraků a odstavených silničních vozidel bez STK vychází z ust. § 19 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V uvedených ustanoveních Zákona jsou nejen definovány výše uvedené pojmy, ale je zde i předepsán postup, který je vlastník pozemní komunikace a následně i silniční správní úřad povinen dodržet. Dále pak dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Nahlásit vozidlo lze několika způsoby, jednak na e-mail [email protected], nebo na číslo telefonu 156 a nebo pomocí aplikace Zlepšeme Česko – mobilní rozhlas.

Rakovnické dotace směřují do oprav, rekonstrukcí i na kulturní akce

Odbor dopravy poté vyzve provozovatele k odstranění vozidla či jeho vyzvednutí z pozemní komunikace. Po uplynutí lhůty dvou měsíců a patnácti dní Po uplynutí všech zákonem stanovených lhůt, tedy dvou měsíců a patnácti dní, které umožní provozovateli vozidla bez STK či vraku odstranit je z pozemní komunikace, může toto učinit vlastník komunikace – Odbor správy městského majetku. Ten zajistí likvidaci vraku, nebo odstranění vozidla na odstavnou plochu v ul. Na Přesypu a dále vymáhá náklady, zajišťuje dražbu vozidla, případně nařídí likvidaci vraku.

Pokud stojí nepojízdné vozidlo na veřejné zeleni, pak je třeba informaci o tom, předat na Odbor životního prostředí a zemědělství, který pak dále postupuje podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Nahlásit vozidlo lze na email [email protected], na telefon: +420 321 748 332, +420 321 748 342 nebo pomocí aplikace Zlepšeme Česko – mobilní rozhlas.

Sbírka na kostel sv. Jiljí pokračuje. Můžete si dokonce adoptovat schody

Vzhledem k tomu že je třeba při likvidaci vraku dodržet zákonem dané podmínky a postupy, je jasné, že nepojízdné vozidlo nelze odstranit ihned. V některých případech se dokonce stává, že do doby odstranění vozidla mohou uplynout i více než dva měsíce. Město Kolín proto pro toto mezidobí učinilo veškeré kroky k tomu, aby vraky aut z ulic zmizela.

„Vybudovali jsme proto oplocenou odstavnou plochu, přijali jsme interní metodické opatření, a nyní přistupujeme k systematickému řešení co nejrychlejšího odstranění těchto nepojízdných vozidel,“ sděluje Odbor správy městského majetku.


Témata:

Nepřehlédněte