Rakovnické dotace směřují do oprav, rekonstrukcí i na kulturní akce

30.3.2021
Táňa Pikartová

Zastupitelstvo města na základě doporučení pracovní skupiny k Programu regenerace rozdělilo státní finanční příspěvek dvěma subjektům, 150 tisíc korun získalo město Rakovník a 250 tisíc korun Římskokatolická farnost Rakovník, která chce peníze použít na obnovu pískovcové dlažby v lodi kostela sv. Bartoloměje. Jedná se o velmi finančně náročnou akci, která už byla zahájena a bude prováděna v několika etapách. Současná dlažba je ve velmi špatném stavu.

Město Rakovník se zaměřilo na budovu č. p. 233, Samson, kde se nezbytně jedná o výměnu oken. Budou vyrobena klasickou truhlářskou technologií a vnější křídla budou opatřena izolačním dvojsklem, které však nelze hradit z dotačního programu. V názvu akce je uvedena i oprava fasády, ale vzhledem k výši poskytnutých prostředků nebude prováděna a bude o opravu fasády požádáno znovu, na rok 2022.

Peníze dostane i Rabasova galerie na tradiční akci Mezinárodní festival komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník 2021. Požadovaná částka byla 190 tisíc korun, v rozpočtu města, schváleném zastupitelstvem města je však na tuto akci vyčleněna částka ve výši 120 tisíc korun. V rámci festivalu Heroldův Rakovník bude uspořádáno sedm koncertů a výstava Středočeského sdružení výtvarníků 2021.

Rakovník čekají změny. Město plánuje několik oprav škol

Mateřská škola V Hradbách může počítat s výměnou třiceti oken a jedněch balkonových dveří, která budou vyrobena v přesné replice stávajících. Současně s výměnou oken dojde i k výměně vnitřních parapetů. Odhadovaná cena je téměř dva miliony korun. Akce je plánována na období od 28. 06. do 25. 08. letošního roku.

Výměna oken, které jsou už v havarijním stavu, čeká i školní dílny rakovnické 1. Základní školy. I zdejší nová okna i balkonové dveře budou vyrobeny v přesné replice stávajících a současně s výměnou oken dojde i zde k výměně vnějších i vnitřních parapetů. Předpokládaná cena je přes sedm set tisíc korun a termín této akce je plánován také na prázdninové měsíce, tedy v době od 28. 6. 2021 do 23. 8. 2021.

Město Rakovník investuje i do domu s pečovatelskou službou v ul. Vysoká 91, jehož je vlastníkem. Objekt má k dispozici kabinový vnitřní výtah pouze do 2. Podlaží a tak poslední patro v 3. Patro je přístupné pro imobilní nájemníky pouze za pomoci invalidní plošiny umístěné na zábradlí schodiště. Vzhledem k tomu, že stávající výtah není možné prodloužit o patro výš, je třeba nový výtah umístit vně budovy. Přístavba výtahu je další plánovanou investicí za cenu lehce přesahující dva miliony korun.

Téměř tři sta padesát tisíc korun investuje město do opravy dřevěného přístřešku v zahradě 1. MŠ Rakovník v Hradbách, který se zřítil vlivem zatékání srážkových vod. Součástí opravy je odvod srážkových vod z rubu opěrné zdi, odebrání terénu, osazení žlabovek a zřízení drenáže. Termín této akce je plánován do konce dubna letošního roku.Nepřehlédněte