Město Slaný hledá: Investiční referent/ka úseku rozvoje města, Referent/ka úseku územního plánování a Investiční referent/ka odboru správy majetku

7.9.2022
Redakce
Komerční sdělení

Město Slaný vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Investiční referent/ka úseku rozvoje města

Termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Náplň pracovní činnosti:

 • zajišťování a realizace investičních stavebních akcí úseku rozvoje města
 • zajišťování předání hotových staveb do správy odboru správy majetku
 • zajišťování zřízení nových odběrných míst (elektřiny, plynu, vody a telefonu) včetně jejich převodu na jiné majitele
 • zajišťování realizace přidělených staveb jako stavebník (investor) obce
 • zajišťování stavebních řízení projektů jako stavebník (investor) obce
 • zajišťování agendy spojené s uzavíráním smluv a zřizováním služebností
 • příprava veřejných zakázek

Jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání stavebního směru
 • znalost práce na PC (SW Microsoft Office)
 • praxe ve veřejné správě a v oblasti stavebnictví výhodou
 • orientace v zákonech č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • dobrá znalost stavební projektové dokumentace, orientace v rozpočtech, orientace ve smlouvách
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
 • znalost jednacího jazyka.

Uzávěrka písemných přihlášek do 16. 09. 2022 včetně.

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.meuslany.cz v sekci volná pracovní místa.

 

Referent/ka úseku územního plánování

Termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Náplň pracovní činnosti:

 • výkon státní správy na úseku územního plánování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro správní obvod ORP Slaný – zejména pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn, územně plánovacích podkladů, územních studií, regulačních plánů, vydávání stanovisek a územně plánovacích informací z hlediska využití území
 • kontrolní a poradenská činnost v oblasti územního plánování

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání architektonického směru, autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru; nebo
 • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování; nebo
 • vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví; nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

Uzávěrka písemných přihlášek do 16. 9. 2022 včetně.

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.meuslany.cz v sekci volná pracovní místa.

 

Investiční referent/ka Odboru správy majetku

Termín nástupu:ihned, případně dle dohody

Náplň pracovní činnosti:

 • zajišťování a realizace stavebních investic, oprav a údržby majetku města

Jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání stavebního směru
 • znalost práce na PC (SW Microsoft Office)
 • praxe ve veřejné správě a v oblasti stavebnictví výhodou
 • orientace v zákonech č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • dobrá znalost stavební projektové dokumentace, orientace v rozpočtech
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
 • znalost jednacího jazyka.

Uzávěrka písemných přihlášek do 23. 09. 2022 včetně.

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.meuslany.cz v sekci volná pracovní místa.


Témata:

Nepřehlédněte