Město Slaný hledá: Referent/ka úřadu územního plánování, Vedoucí úseku školství a tělovýchovy, Investiční referent/ka Odboru správy majetku

24.11.2022
Redakce
Komerční sdělení

MĚSTO SLANÝ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent/ka úřadu územního plánování

Termín nástupu: ihned 2022, případně dle dohody

Náplň pracovní činnosti:

 • výkon státní správy na úseku územního plánování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro správní obvod ORP Slaný – zejména pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn, územně plánovacích podkladů, územních studií, regulačních plánů, vydávání stanovisek a územně plánovacích informací z hlediska využití území
 • kontrolní a poradenská činnost v oblasti územního plánování

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání architektonického směru, autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru; nebo
 • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování; nebo
 • vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví; nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

Uzávěrka písemných přihlášek do 09. 12. 2022 včetně.

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.meuslany.cz v sekci volná pracovní místa.

Vedoucí úseku školství a tělovýchovy

Termín nástupu: ihned, případně dle dohody.

Náplň pracovní činnosti:

 • Řízení úseku školství, dotací, sportu a tělovýchovy, který vykonává státní správu
  a samosprávu ve školství. Odpovědnost za správu organizací a zařízení ve svěřené oblasti – mateřské školy, základní školy, školní jídelny a základní umělecké školy.
 • Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školství, z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku. Zpracování a předkládání požadavků do rozpočtu města v podobě neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků.

Jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu – výhodou;
 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 • znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), v platném znění;
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
 • praxe ve vedoucí funkci – výhodou;
 • iniciativa, samostatnost a kreativita při řešení úkolů;
 • samostatná organizace práce a koncepční myšlení;
 • praxe ve veřejné správě vítána;
 • zkouška odborné způsobilosti výhodou;
 • velmi dobrá znalost českého jazyka umožňující vedení správního řízení v českém jazyce;
 • dobré komunikační schopnosti, odpovědnost, schopnost se rozhodnout;
 • ochota k dalšímu vzdělávání;
 • dobrá znalost práce na PC (minimálně Word, Excel, Outlook, Internet);
 • řidičský průkaz skupiny B a ochota doplnit si referentské zkoušky výhodou, ne podmínkou;

Uzávěrka písemných přihlášek do 9. 12. 2022 včetně.

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.meuslany.cz v sekci volná pracovní místa.

Investiční referent/ka Odboru správy majetku

Termín nástupu: ihned, případně dle dohody

Náplň pracovní činnosti:

 • zajišťování a realizace stavebních investic, oprav a údržby majetku města

Jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání stavebního směru
 • znalost práce na PC (SW Microsoft Office)
 • praxe ve veřejné správě a v oblasti stavebnictví výhodou
 • orientace v zákonech č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • dobrá znalost stavební projektové dokumentace, orientace v rozpočtech
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
 • znalost jednacího jazyka.

Uzávěrka písemných přihlášek do 09. 12. 2022 včetně.

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.meuslany.cz v sekci volná pracovní místa.


Témata:

Nepřehlédněte