• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Městské policie Karlovarského kraje uzavřely memorandum o spolupráci

  28.6.2022
  Roman Kořinek

  Městské policie Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Chodov a Rotava uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem prohloubení součinnosti v oblasti vzdělávání, metodiky, prevence, sdílení dobré praxe a případné výpomoci v rámci uzavírání veřejnoprávních smluv.

  „Městské policie v Karlovarském kraji spolupracují dlouhodobě, v posledním období spolupráce nabyla na významu. Velitelé MP a OP řeší aktuální problémy i dlouhodobé úkoly v rámci pravidelných měsíčních online porad. Dvakrát do roka pořádají výjezdní zasedání, na která v rámci mezioborové spolupráce zvou zástupce bezpečnostních složek, státní správy a samosprávy. Memorandum je tak logickým vyústěním užší spolupráce, ke které se nyní přihlásilo osm signatářů,“ uvedla mluvčí Městské policie Karlovy Vary Nikola Záhorová.

  Prohloubení spolupráce by mělo přispět ke sjednocení služebních postupů, odbornému růstu strážníků a v neposlední řadě efektivnějšímu využití finančních prostředků, což se již prokázalo v rámci úzké součinnosti krajské pracovní skupiny prevence a dohledu MP. Sdružené finance vícero městských policií umožní například odborný výcvik s kvalitními lektory.

  „Městská policie Karlovy Vary již vyslala své strážníky do Sokolova na akci Hurá prázdniny a letos poprvé při pořádání MFF využije pomoci jak sokolovských, tak i chebských kolegů během zahájení a ukončení filmového svátku“, uvedl velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák.

  Zdroj: vz/tz

     Nepřehlédněte