Mini a midibusovým linkám v Praze je dvacet let

22.3.2023
Renata Říhová

Mini a midibusové linky městské hromadné dopravy v Praze si letos připomínají 20 let fungování. Celkem jich je v rámci Prahy nyní v provozu 34, v rámci Pražské integrované dopravy 67, některé budou do budoucna elektrifikovány. Nejvyšší rychlostí v současnosti uhání midibusy po cestě ze Sídliště Zbraslav k Nádraží Radotín. V Radotíně je také zastávka s nejvyšším počtem linek pro malé autobusy.

Průkopníkem v zavádění mini a midibusových linek v systému Pražské integrované dopravy (PID) se stal Pražský dopravní (DPP) v roce 2003, když v rámci evropského projektu Trendsetter zahájil provoz první novodobé midibusové linky číslo 291 (nyní po přečíslování 148), spojující areály Všeobecné fakultní nemocnice v oblasti Karlova a Větrova se stanicemi metra I. P. Pavlova a Karlovo náměstí. „Důležitým impulsem byl vývoj a výroba bezbariérově přístupných vozidel i v této velikostní kategorii, kde je s ohledem na zástavbu agregátů zajištění nízkopodlažnosti logicky složitější. Nasazení menších autobusů umožnilo zajistit dopravní obsluhu v lokalitách s omezenou průjezdností pro běžné 12metrové autobusy, a dále i v oblastech s celodenně nízkou poptávkou cestujících, kde by provozování autobusů běžné velikosti bylo velmi neekonomické,“ řekl zástupce dopravního ředitele DPP Jiří Vodrážka.

„Mini a midibusové linky si za 20 let existence vybudovaly pevné místo v systému pražské MHD. Díky menší velikosti vozidel mohou zajíždět i do míst, kudy standardní autobusy neprojedou, a obslouží tak oblasti, kam je to od běžných linek daleko. Umí zajet třeba do areálů nemocnic, jako například na Bulovku, do Bohnic, nebo do nemocnice Pod Petřínem. Obsluhují také uličky historického centra v okolí Staroměstského náměstí nebo v Petrské čtvrti. Celkem mají Pražané k dispozici už 34 takových linek,“ dodal ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Petr Tomčík.

„Během uplynulých dvaceti let prokázaly midibusové linky svou roli důležitého doplňku sítě běžných autobusových linek. Velkou výzvou pro další období provozování midibusů bude zavádění alternativních pohonů. Midibusové linky jsou v principu méně produktivní (menší kapacita pro cestující, obvykle nižší kilometrické proběhy), než linky obsluhované standardními nebo kloubovými autobusy. Vyšší pořizovací cena midibusu v případě elektrobusového provedení se tak bude hůře pokrývat úsporami provozních nákladů. I proto předpokládá DPP v maximální možné míře využití synergií s tramvajovou infrastrukturou, tedy použití menších baterií a jejich nabíjení z tramvajové napájecí sítě přes dvoupólovou trolej během provozních přestávek v obratištích. Vhodnou lokalitou pro takové řešení může být například společné tramvajové a autobusové obratiště Hlubočepy pro midibusovou linku na Žvahov, případně i první midibusová linka č. 148 (I. P. Pavlova – Karlovo náměstí) s využitím napájecí sítě přilehlých tramvajových tratí,“ doplnil vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP Jan Barchánek.

V celém systému PID jezdí celkem 67 midibusových a minibusových linek. Na dalších několika linkách je smíšený provoz midibusů, minibusů a vozidel standardní délky. V samotné Praze je 34 městských linek obsluhovaných mini a midibusy, z toho tři jsou školní. Nejdelší pražská midibusová linka je č. 203 z Polikliniky Budějovické na Háje, jejíž trasa má 24 kilometrů. Naopak nejkratší je školní č. 269, která na své trase od Nádraží Radotín ke Škole Radotín neurazí ani jeden kilometr. Z běžných denních linek je nejkratší linka č. 249 ze Zličína na Nový Zličín, délkou ale linku č. 269 přesahuje jen o několik set metrů.

Nejdelší jízdní dobou se pyšní linka č. 166 od Domova seniorů Ďáblice do Třeboradic, z konečné na konečnou jede rovnou jednu hodinu. Proti ní stojí nejkratší linka č. 243 z Lipenců do Kazína, na své pouti mezi konečnými stráví pouhých pět minut.

Nejvyšší cestovní rychlosti dosahuje linka č. 247, která na své cestě ze Sídliště Zbraslav k Nádraží Radotín uhání průměrnou cestovní rychlostí 35 km/h. Na opačném konci rychlostní škály stojí linka č. 194, která se uličkami centra proplétá průměrnou rychlostí asi 13,5 kilometru za hodinu. Zastávka s nejvyšším počtem linek pro malé autobusy je Nádraží Radotín obsluhované linkami č. 245, 246, 247, 248 a 269.

Zdroj: TZ DPP


Témata:

Nepřehlédněte