Místní akční skupina Voticko chce v novém programovém období Evropské unie „nastartovat motor“ regionálního rozvoje

12.6.2020
Martin Solar

Iniciátorem vzniku nové MAS jsou zejména obce Dobrovolného svazku Mikroregionu Voticko (konkrétně Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov), jejichž zástupci se shodli prostřednictvím místní akční skupiny „nastartovat motor“ regionálního rozvoje, a to ve spolupráci se spolky a dalšími neziskovými organizacemi, podnikateli, firmami či aktivními jednotlivci. Zájem o členství v MAS Voticko projevilo k 11. červnu 2020 14 zástupců místních samospráv, 14 spolků a dalších neziskových organizací a 7 podnikatelů. Členství v místní akční skupině je otevřené. Obecně platí, že stát se členem místní akční skupiny může subjekt, který má na území působnosti této místní akční skupiny bydliště, sídlo nebo v něm působí. Fyzické osoby se zájmem o členství musí být starší osmnácti let.

Nová místní akční skupina chce využít začátku dalšího programového období Evropské unie. „Bezprostředně po svém založení bude kancelář místní akční skupiny pracovat na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro následující programové období 2021–2027, v níž definuje potřeby regionu. Abychom mohli vypisovat výzvy pro žadatele o dotace, máme před sebou mnoho administrativní práce,“ říká Bc. Nikola Tupá, manažerka MAS Voticko.

Praha nabídne dostupné bydlení na principu spolkového bydlení

„Jsem rád, že skončí určitá rozpolcenost našeho území, kdy část obcí naší ORP a zároveň mikroregionu patřila do území MAS Posázaví a část do MAS Krajina srdce. Podpoří se tak cenná jednota našich obcí, které dokážou spolupracovat v rámci mnoha oblastí rozvoje, například dopravy, sociálních služeb či cestovního ruchu,” uvedl starosta Votic Jiří Slavík.
Členskou přihlášku do Místní akční skupiny Voticko podal například také červenoújezdecký Divadelní spolek BÉČKO, a to i přes to, že se v dohledné době nechystá čerpat evropské dotace. „Členství v místní akční skupině vnímáme jako podporu soudržnosti regionu a možnost, jak přímo ovlivnit, jakým způsobem se region bude rozvíjet,“ uvedla Mgr. Jana Plochová z Divadelního spolku Béčko.Nepřehlédněte