Místo budoucí dálnice D6 odhaluje unikátní nálezy

8.8.2022
Redakce

V místě budoucí dálnice D6 u Hořoviček pokračuje archeologický výzkum. Nálezy jsou z období mladší doby kamenné i mladší doby železné, objeven byl například opevněný germánský dvorec.

Na pět kilometrů dlouhém úseku archeologové objevili objekty kultury s vypíchanou keramikou a sídlištní a výrobní objekty z mladší doby železné, tedy ze čtvrtého století našeho letopočtu, kdy zde byly především germánskými kmeny. „Nedaleko Očichovského potoka je zřetelný a dobře zachovaný pozůstatek germánského opevněného dvorce (zachycen příkop a za ním žlab se zbytky kůlů), který je v těsné blízkosti industriálního areálu na výrobu železa, kde byly zadokumentovány pozůstatky 30 tavících pecí,“ popsal v tiskové zprávě Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V areálu, který kdysi sloužil k produkci železa, byly též objeveny vyhřívací a pražící jámy, kovárna, železářská i kovářská struska. Dobovými výrobními postupy trvala výroba železa ze vstupní suroviny přibližně dva dny.

„Mezi nálezy je i kosterní pozůstatek pohřbený ve skrčené poloze, tzv. skrčen,“ doplnil Buček. Tradice pohřbívání skrčenců se objevila v mladší době kamenné a vyskytovala se průběžně po celý pravěk. Pohlaví a další informace o nalezeném člověku u Hořoviček určí další výzkum.

Archeologický výzkum by na místě měl skončit v září, ale není vyloučeno, že kvůli rozsahu nálezů potrvá o něco déle. Na Rakovnicku nyní pokračuje stavba D6 na obchvatu Krupé a na navazující trase u Hořesedel je záchranný archeologický výzkum u konce. Ještě na konci letošního roku by zde měla začít stavba. U Hořešovic a Hořešoviček jsou poslední nezahájené středočeské úseky D6. Kromě toho ještě zbývá dostavět čtyři úseky v Karlovarském kraji a jeden v Ústeckém kraji.

Zdroj: ČTK, skNepřehlédněte