Množství škodlivých prachových částic v ovzduší v Českých Budějovicích klesá. Pomohla ekologická opatření

17.3.2022
Jiří Bydžovský

Město České Budějovice už od roku 2009 provádí ve spolupráci se Zdravotním ústavem hodinová měření škodlivých imisí čtyřikrát ročně na třech křižovatkách. Výsledky za loňský listopad ukázaly, že naměřené průměrné hodinové koncentrace oxidu uhelnatého na všech stanovištích se pohybují pod zákonným limitem. Podle vedení města pomohla ekologická opatření.

„Obecně se dá říci, že už několik let se počet překročení imisního limitu pro prachové částice v našem městě snižuje. Z dat ČHMÚ vyplývá, že například před deseti lety byly v Českých Budějovicích tyto hodnoty během roku překročeny 23 krát. Vloni to bylo už pouze třikrát. Díky ekologickým opatřením v dopravě a ekologizaci provedenou v budějovické teplárně v roce 2015 hodnoty imisí ve městě klesají,“ řekl náměstek primátora Ivo Moravec /HOPB/.

Měření provádí speciálně upravený vůz HORIBA. Měří se oxidy siřičitý a uhelnatý, oxid dusíku, ozon, polétavý prach a organické látky, jako benzen, toluen a xylen. Současně jsou sledovány i meteorologické parametry. Měření specialisté provádějí na křižovatkách ulic Pekárenská a Nádražní, Otakarova a Rudolfovská, na Pražské a Husově třídě.

Výsledky za listopad 2021 ukazují, že například průměrné hodinové koncentrace oxidu siřičitého nepřekročily stanovený hodinový imisní limit. „Velice nízké byly i hodnoty oxidu dusnatého, který se ukázal jako nejvyšší u Střední zdravotnické školy, protože je tam vysoká intenzita dopravy a ze stejného důvodu také v čase od 6 do 7 hodin ráno na křižovatce Pekárenská a Nádražní,“ dodal náměstek.

Zdroj:vzNepřehlédněte