• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Monitoring nádob na separovaný odpad bude v Karlových Varech pokračovat

  4.8.2022
  Roman Kořinek

  Již několik měsíců probíhá v Karlových Varech pilotní projekt vzdáleného monitoringu naplněnosti nádob na separaci. Před zahájením projektu bylo pět desítek kontejnerů na papír, sklo a plasty vybaveno speciálním senzorem, který hlásí naplněnost jednotlivých nádob.

  „Senzory byly umístěny na šestnáct stanovišť po celém městě. Data z nich umožňují svozové firmě efektivněji plánovat a kontrolovat svoz odpadu. Uživatelům pak poskytují okamžitou informaci o volné kapacitě jednotlivých nádob,“ vysvětluje radní Karlových Varů Martin Dušek (ANO).

  Hlavním cílem celého projektu je, aby si lidé ještě před cestou s vytříděným odpadem mohli prověřit, zda je v kontejnerech v okolí volné místo. Město navíc díky monitoringu získává data, na jejichž základě může optimalizovat svoz separovaného odpadu, upravit četnost svozu nebo doplnit kapacitu nádob.

  „Karlovy Vary se do projektu zapojili jako jedno z prvních měst v republice. Na základě našich zkušeností se dodavateli projektu začala hlásit i další města, proto nám jako poděkování nabídl prodloužení bezplatného monitoringu do konce letošního roku,“ doplnil radní Karlových Varů.

  Bezdrátovými senzory byly vybaveny nádoby na papír, čiré a barevné sklo a plasty v celkem šestnácti lokalitách ve městě a to konkrétně v ulicích Krále Jiřího, Mozartova, Zbrojnická, Palackého náměstí, Lidická, Waldertova, Stará Kysibelská, Úvalská, Mattoniho nábřeží, Brigádníků, Holečkova, Dlouhá, Závodu míru a Lomená. Pilotní projekt měření naplněnosti měl probíhat tři měsíce, ale byl prodloužen na půl roku.

  „Na základě výstupů t tohoto monitoringu již došlo k optimalizaci svozu nádob na separaci na dvou stanovištích a to v ulicích Krále Jiřího a Lidická. Svoz zde probíhá dvakrát týdně,“ dodala mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá s tím, že obyvatelé města si mohou aktuální naplněnost nádob prověřit na webu magistrátu.

  Zdroj: vz  Nepřehlédněte